Operator pocztowy InPost wykorzystuje do produkcji opakowań i plomb materiały z odzysku. Do proekologicznych działań zachęca też klientów wprowadzając program lojalnościowy. Klienci, którzy do niego przystąpią, mogą zbierać plomby z korespondencji dostarczanej przez operatora. Później mogą wymienić je na firmowe gadżety lub koperty, w których można bezpłatnie nadać list. Zebrane przez operatora plomby wykorzystywane są ponownie.
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj