W Rzeszowie zakończona została realizacja projektu polegającego na wymianie 40 starych autobusów zasilanych olejem napędowym na nowoczesne, zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG.

Projekt otrzymał dotację EkoFunduszu w wysokości 4 mln zł, czyli dopłatę do każdego autobusu w kwocie 100 000 zł. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach mechanizmu dopłat do projektów o charakterze powtarzalnym, który znaczenie upraszcza procedurę przyznawania dotacji.

W dużych miastach emisja zanieczyszczeń powietrza pochodząca z transportu drogowego z roku na rok staje się coraz poważniejszym zagrożeniem dla jakości powietrza. Rzeszów, ze względu na pełnienie funkcji ważnego centrum komunikacyjnego oraz położenie w kotlinie, jest szczególnie zagrożony. Dodatkowo, podobnie jak w innych miastach, wiele z pojazdów taboru miejskiego jest przestarzałych i nie spełnia norm EURO. Dlatego też inicjatywa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie jest bardzo cenna. W sumie przewiduje się wymianę 60 autobusów i sukcesywną likwidację autobusów zasilanych olejem napędowym. Pozwoli to na dostosowanie emisji spalin powodowanej przez wszystkie autobusy komunikacji miejskiej do minimalnego poziomu emitowanych związków do powietrza określonego w kolejnych normach od EURO I do EURO V, zalecanych przez dyrektywy Unii Europejskiej. Umożliwi również spadek emisji spalin w chwili uruchamiania silnika, a hermetyczny układ tankowania gazem wyeliminuje emisje oparów przedostających się do atmosfery w trakcie tankowania.

Realizacja projektu przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji zanieczyszczeń. W przypadku dwutlenku siarki i PM nastąpi całkowita eliminacja emisji, zaś emisja tlenków azotu, tlenku węgla i  węglowodorów HC zostanie zredukowana o ponad 80%. Obniżony zostanie poziom głośności pracy silnika o około 3-5 dB. Nie bez znaczenia są również uzyskane korzyści ekonomiczne związane z niższymi kosztami eksploatacyjnymi (korzystną relacją cen ON i CNG) i zredukowanymi opłatami  za korzystanie ze środowiska.

źródło: EkoFundusz

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj