Tarnów realizuje trzy projekty inwestycyjne mające na celu zwiększenie efektywności cieplnej i energetycznej oraz termomodernizację budynków placówek edukacyjnych.

W ramach dwóch zadań dofinansowanych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zostanie przeprowadzona modernizacja jedenastu tarnowskich przedszkoli publicznych, pięciu żłobków oraz Domu Dziecka nr 2. Remontów doczekają się także miejskie Domy Pomocy Społecznej. Wartość tego zadania to ponad 10 mln zł, z czego dofinansowanie z MRPO to 5 mln zł.

Trzeci projekt zakłada termomodernizację 23 szkół publicznych funkcjonujących na terenie miasta. W ramach remontów zostanie wykonane docieplenie ścian i dachów, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji ciepłowniczych. Celem inwestycji jest zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie zapotrzebowania budynków na moc cieplną.

Koszt całkowity zaplanowanych prac to około 30 mln zł, miasto ubiega się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

źródło: tarnow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj