Chwytaki weterynaryjne służące do odławiania zwierząt, sieci do łapania ptactwa i klatki w różnych rozmiarach, a także rękawice ochronne, worki i pilarki spalinowe do cięcia składają się na wyposażenie warszawskich ekostrażników. W straży miejskiej rozpoczął działalność referat ekologiczny, który – wyposażony w specjalny sprzęt i samochody –przez całą dobę będzie niósł pomoc zwierzętom. Dodatkowo ekologiczni strażnicy będą pomagać przy usuwaniu skutków anomalii pogodowych, egzekwować przestrzeganie zasad postępowania z odpadami oraz zwracać uwagę, czy podczas prowadzenia robót budowlanych nie dochodzi do nielegalnej wycinki drzew. W niedalekiej przyszłości dla trzech działających ekologicznych patroli planuje się też zakup zestawów do badania skażenia środowiska, np. zanieczyszczenia wody.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj