Firma Lexmark oddaje do dyspozycji użytkowników narzędzie, które pomoże zmniejszyć negatywny wpływ drukowania na środowisko. Internetowy „Ekosymulator”, zbada zwyczaje użytkowników drukarek i pomoże sprawdzić na ile są one nieprzyjazne dla środowiska.

Analizy cyklu życia urządzeń drukujących, przeprowadzone przez firmę Lexmark (Lexmark Life-Cycle Analysis)  wykazały, że większość gazów cieplarnianych emitowanych przez nie jest wywołana nadmiernym zużyciem papieru, a nie poborem  energii, który stanowi zaledwie 10% całej emisji. Podobna relacja zachodzi w przypadku eksploatacji atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych (pomiędzy 55 a 68 procent).

Udostępniony dla użytkowników indywidualnych, Lexmark Ekosymulator (http://lexmark-emea.com/central/green_tools/ecosimulatorinkjet/PL/) pomoże zrozumieć, w jaki sposób procesy związane z drukiem oddziałują na zmiany klimatyczne, wyczerpywanie zasobów naturalnych, oraz zanieczyszczają środowisko. Po odpowiedzi na kilka prostych pytań dotyczących zwyczajów drukowania, klienci poprzez analizę symulatora będą mogli dowiedzieć się, jak zredukować ich negatywny wpływ na otoczenie – drukując mniej i oszczędzając.

Lexmark Ekosymulator obrazuje wpływ drukowania na środowisko podając dane wyrażone w oddziaływaniu na globalne ocieplenie, ubytek ozonu, jak również zużycie surowców nieodnawialnych w procesie drukowania. Poznanie tych wartości jest kluczowe dla dokładnego zrozumienia wpływu procesów druku na środowisko, a co za tym idzie – pomocy użytkownikom w jego zredukowaniu.

Narzędzie Lexmark  – Ekosymulator zadaje użytkownikowi kilka prostych pytań, które mają na celu zbadanie jego nawyków w drukowaniu. Po odpowiedzi na pytania Ekosymulator, bazując na pełnej analizie cyklu życia (LCA) , oblicza wpływ nawyków drukowania danego użytkownika na środowisko, biorąc pod uwagę każdy etap życia produktu – od wyprodukowania, aż po koniec eksploatacji. Rezultaty przedstawione zostają w łącznym rocznym wpływie na środowisko za pośrednictwem trzech kluczowych dla środowiska czynników. Obrazują one korzyści, które płyną z nowych nawyków drukowania za pomocą łatwych do zrozumienia wskaźników.

Zaproponowanie użytkownikom domowym Ekosymulator jest kolejnym krokiem firmy Lexmark w minimalizowaniu wpływu drukowania na środowisko naturalne. Narzędzie zostało skonstruowane w sposób pomagający klientom indywidualnym zrozumieć dokładnie, jak ich nawyki w drukowaniu wpływają na otoczenie – mówi Béatrice Marneffe, dyrektor Działu Zrównoważonego Rozwoju, EMEA, Lexmark.

źródło: Lexmark


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj