Europa boryka się z najbardziej dotkliwą suszą od 2003 r. Specjaliści oceniają, że jest to zapowiedź nadchodzących zmian klimatycznych.

Bezdeszczowe wiosna oraz lato upodobniły centralną część kontynentu do jego południowych rejonów, gdzie niewielkie ilości opadów w tym okresie są czymś normalnym. – Susza uderza w miejsca, gdzie w najbliższym czasie możemy spodziewać się coraz częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie, gwałtowne wichury, burze oraz właśnie susze – powiedział Frank Raes, zajmujący się zmianami klimatu we Wspólnotowym Centrum Badawczym przy Komisji Europejskiej. Tegoroczna susza była zgodna z modelami klimatycznymi, które przewidują zjawiska w pogodzie, stanowiące symptomy zmieniania się klimatu. – Powodzie i susze w ostatnich 20 latach w Europie Środkowej potwierdzają nasze przypuszczenia – dodaje Raes. Susze są najbardziej dotkliwe dla rolnictwa.

W samych Niemczech zbiory zbóż były mniejsze o 11%, a jabłek o 21% w porównaniu z rokiem ubiegłym. We Francji plony kukurydzy mogą być o 28% niższe niż przed rokiem. Nieurodzaj spowodowany suszą występuje w Polsce, na Węgrzech i na Ukrainie, a także na północy Włoch i Hiszpanii.

Dodatkowym problemem, wynikającym z równoczesnego występowania wysokich temperatur i braku opadów, jest opadający poziom wód gruntowych. Europejskie rzeki notują rekordowo niskie poziomy wód, wysychają też ujęcia oraz studnie. Konsekwencjami tak ekstremalnej pogody są liczne pożary lasów, ograniczenia w wodnym transporcie śródlądowym oraz wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystywaną do chłodzenia.

Andreas Friedrich, rzecznik Deutscher Wetterdienst (Niemieckiego Urzędu Pogodowego) zgodził się, że susza w Niemczech była najgorsza od 12 lat i ostrzega, że jeszcze się nie zakończyła. Żeby zasoby wody w Europie uległy odtworzeniu, nadchodzące pory roku powinny być deszczowe. Potrzebne są długotrwałe opady o niewielkiej intensywności, a podczas mijającego lata występowały jedynie krótkotrwałe deszcze nawalne.

Więcej informacji ze świata w wod-kan można znaleźć TUTAJ.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj