Podpisana została umowa na opracowanie ekspertyz i dokumentacji technicznych niezbędnych od popowodziowej odbudowy rzek Miedzianka i Witka.

Na ten cel trafi prawie 2 mln zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowana dokumentacja posłuży do zrealizowania robót, których szacunkowy koszt wyniesie około 190 mln zł.

Zgodnie z przyjętym porozumieniem, wobec katastrofalnych skutków powodzi jaka miała miejsce w sierpniu 2010 roku, priorytetem jest odbudowa koryt tych rzek wraz z niezbędnymi budowlami wodnymi. Realizacja tego zadania będzie uwzględniać zabezpieczenie przeciwpowodziowe w możliwie szerokim zakresie oraz zrównoważone zagospodarowanie miasta Bogatynia wraz z odbudową infrastruktury na terenach przyległych.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Środki finansowe na odbudowę zniszczonych terenów są przekazywane także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

– Dotychczasowa pomoc Funduszu dla obszarów zniszczonych przez ubiegłoroczną powódź z obszaru Bogatyni i Zgorzelca to dofinansowanie w łącznej kwocie około 15,5 miliona złotych – mówił Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. – Całkowita wartość tych projektów wynosi ponad 31 miliona złotych. Pieniądze z Funduszu pomogą m.in. odbudować uszkodzoną w trakcie powodzi oczyszczalnię ścieków, kanalizacje i wodociągi w mieście Bogatynia oraz przy utylizacji odpadów popowodziowych z zalanych terenów w gminie Bogatynia – dodał.

Miedzianka – to niewielka rzeczka, która w ciągu kilku dni dorobiła się „czarnej” legendy w całym kraju. Jej zazwyczaj spokojne wody w sierpniu ub. roku wystąpiły z brzegów pod wypływem nagłej ulewy, obracając w ruinę część Bogatyni. Zerwane mosty, zniszczone domy, skruszone na odcinku kilku kilometrów mury oporowe, uszkodzone nawierzchnie ulic i infrastruktura. Miedzianka po powodzi na niektórych odcinkach płynie całkowicie inaczej. Odbudowa murów oporowych i koryta rzeki nie wystarczy. Potrzebny jest nowy plan przebudowy rzeki. To zadanie dla ekspertów, którzy będą mogli wkrótce rozpocząć pracę. Przygotowanie inwestycji zostanie zakończone w III kwartale 2012 roku.

źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj