Obecne i przyszłe problemy składowisk odpadów oraz zmiany, jakie będą musiały zostać wprowadzone w polskiej gospodarce odpadami w 2016 roku to tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone podczas konferencji “Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów” organizowanej w Szczyrku przez firmę Abrys.

Konferencja „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów” jest płaszczyzną wymiany informacji dla naukowców, praktyków i urzędników zajmujących się problematyką składowania odpadów. Kolejna edycja tego największego i najdłużej cyklicznie organizowanego spotkania merytorycznego w Polsce, odbędzie się w dniach 23-25 lutego 2016 r. w Szczyrku i Bielsku-Białej.

Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia technologiczno-organizacyjne związane z unieszkodliwianiem odpadów na składowiskach. Prelegenci szczególną uwagę zwrócą na priorytety wynikające z obowiązujących oraz planowanych unijnych i krajowych wymagań prawnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W trzecim dniu konferencji organizowany jest wyjazd do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, który jest współorganizatorem spotkania.

Eksploatacja składowisk, ich zamykanie oraz późniejsza rekultywacja to bardzo ważny, choć często pomijany, element systemu gospodarki odpadami – mówi Alicja Gulińska, koordynator konferencji. – Z jakimi problemami borykają się eksploatatorzy składowisk odpadów, biorąc pod uwagę obowiązujący od 1 stycznia zakaz składowania odpadów o wartości opałowej powyżej 6 MJ/kg suchej masy? Czy przyszłość składowisk jest zatem przesądzona? – pyta. Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji.

Więcej informacji na temat konferencji “Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów” w Szczyrku można znaleźć na stronie organizatora oraz w serwisie Facebook.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj