W Elblągu zakończono realizację projektu “Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu”. Jego zwieńczeniem było uroczyste przekazanie do użytku zmodernizowanej stacji uzdatniania wody przy ul. Królewieckiej.

Kontrakt pn. „SUW Królewiecka i rozbudowa sieci wodociągowej w Elblągu” obejmował: modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody „Królewiecka”, zabezpieczenie antykorozyjne stalowych odcinków magistrali wodociągowej Szopy – Elbląg, czyszczenie sieci wodociągowej na terenie miasta Elbląga i wymianę armatury sieciowej wraz z przebudową węzłów wodociągowych, rozbudowę miejskiej sieci wodociągowej dla nowo projektowanego osiedla Modrzewina oraz osiedla Próchnik, budowę telemetrycznego systemu zarządzania produkcją i zaopatrzeniem wody w mieście Elblągu. Wartość robót wynosiła 15 779 731 euro.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowiło 60% wartości kontraktu tj. 9 467 839 Euro. Zadanie było drugim w ramach realizowanego w mieście programu pn. "Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu".

Pierwsze zadanie – "SUW Malborska i wymiana sieci wodociągowej" – polegało na modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. Malborskiej – drugiego co do wielkości źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę, rozbudowie sieciowego zbiornika wody pitnej przy ul. Częstochowskiej oraz wymianie sieci wodociągowe wraz z przyłączami w 11 ulicach. Koszt całego projektu wynosi 22 780 220 euro, z czego dofinansowanie wynosi 60%, czyli 13 668 132 euro. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj