80 nowych koszy na śmieci pojawiło się w Olsztynie. – O jakości przestrzeni publicznej i przemyślanym wizerunku świadczy zarówno duża, jak i mała architektura – mówi Marcelina Chodyniecka-Kuberska z olsztyńskiego magistratu.

– Małą architekturą – ławkami, śmietnikami, barierkami itp. – zarządzają różne miejskie wydziały i jednostki. Żeby skoordynować ich działania w zakresie formy plastycznej obiektów, w ramach estetyzacji miasta stworzono Strategię Meblowania. To wytyczne kolorystyczne i formalne, jednolite dla wszystkich operatorów. Dzielą miasto na strefy przyporządkowując im odpowiednie kolory. Kolory takie, które dopełnią krajobraz, a nie zdominują – wylicza Marcelina Chodyniecka-Kuberska, asystentka prezydenta miasta.

W ostatnich dniach w centrum miasta zamiast żółtych śmietników, pojawiły się nowe, eleganckie, ciemne śmietniki zgodne z kolorystyką strefy miejskiej historycznej.  W tej strefie meble miejskie mają być ciemnografitowe. Miejscy drogowcy zobowiązali się usuwać, w miarę zużycia żółte barierki i śmietniki, ze strefy śródmieścia, zastępując je barierami łańcuchowymi.

Kolejnym, widocznym elementem, który zmieni swój wizerunek będą zielone toalety miejskie. Zakład Targowisk Miejskich dostosuje je do nowej kolorystyki. Toalety będą grafitowe, oznakowane nowymi eleganckimi napisami w czterech językach, zgodnymi z planowanym oznakowaniem Systemu Informacji Miejskiej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj