80 nowych koszy na śmieci pojawiło się w Olsztynie. – O jakości przestrzeni publicznej i przemyślanym wizerunku świadczy zarówno duża, jak i mała architektura – mówi Marcelina Chodyniecka-Kuberska z olsztyńskiego magistratu.

– Małą architekturą – ławkami, śmietnikami, barierkami itp. – zarządzają różne miejskie wydziały i jednostki. Żeby skoordynować ich działania w zakresie formy plastycznej obiektów, w ramach estetyzacji miasta stworzono Strategię Meblowania. To wytyczne kolorystyczne i formalne, jednolite dla wszystkich operatorów. Dzielą miasto na strefy przyporządkowując im odpowiednie kolory. Kolory takie, które dopełnią krajobraz, a nie zdominują – wylicza Marcelina Chodyniecka-Kuberska, asystentka prezydenta miasta.

W ostatnich dniach w centrum miasta zamiast żółtych śmietników, pojawiły się nowe, eleganckie, ciemne śmietniki zgodne z kolorystyką strefy miejskiej historycznej.  W tej strefie meble miejskie mają być ciemnografitowe. Miejscy drogowcy zobowiązali się usuwać, w miarę zużycia żółte barierki i śmietniki, ze strefy śródmieścia, zastępując je barierami łańcuchowymi.

Eko lokator Gdansk 300 x 250

Kolejnym, widocznym elementem, który zmieni swój wizerunek będą zielone toalety miejskie. Zakład Targowisk Miejskich dostosuje je do nowej kolorystyki. Toalety będą grafitowe, oznakowane nowymi eleganckimi napisami w czterech językach, zgodnymi z planowanym oznakowaniem Systemu Informacji Miejskiej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj