13 września minął termin składania wniosków w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, poddziałanie “Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Wśród zgłoszonych do dofinansowania inwestycji znalazł się obszerny projekt dotyczący budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce lądowiska w Gryźlinach.

Pomysł takiej inwestycji zapoczątkowano dwa lata temu, kiedy to powiat olsztyński i gmina Stawiguda podpisały z Politechniką Warszawską porozumienie w sprawie wspólnej realizacji tej inwestycji. Samorządy powołały w tym celu Spółkę Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o., która wybuduje na terenie lotniska w Gryźlinach elektrownię słoneczną. 

Koszt inwestycji oszacowano na ok. 7 mln zł. Część z tej kwoty – ponad 3,3 mln zł – będzie stanowiło dofinansowanie z RPO WiM. Pozostałe środki ma zabezpieczyć spółka. Inwestycja powstanie na obszarze ok. 2 ha. 

Będzie to jedna z największych instalacji solarnych w Polsce. Powierzchnia kolektorów będzie liczyła bowiem 6400 mkw. Według szacunków naukowców rocznie z instalacji będzie można uzyskać ok. 900MWh czystej energii elektrycznej. 

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj