Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. jako pierwsza polska organizacja odzysku została zarejestrowana w systemie EMAS.

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej.

Organizacja, która chce zarejestrować się w systemie EMAS musi wdrożyć system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001, opublikować deklarację środowiskową zweryfikowaną przez niezależnego, akredytowanego weryfikatora środowiskowego, aktywnie włączyć pracowników w proces zarządzania środowiskowego oraz postępować zgodnie z prawem.

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. działa w branży recyklingowej od 2002 r. Jest szesnastą polską instytucją zarejestrowaną do tej pory w EMAS.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj