1 października rozpoczęła się IV edycja “Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce”.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. we współpracy z Ministrem Gospodarki, Ministrem Środowiska, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Ambasadą Danii, Ambasadą Brytyjską, Związkiem Miast Polskich (patroni honorowi) zaprasza wszystkie gminy do udziału w Konkursie.

Obecna, IV edycja Konkursu może odbyć się dzięki wsparciu partnerów: firmie Saint Gobain Construction Products Polska właścicielowi marki ISOVER – producenta izolacji (partner główny), PKP Energetyka S.A., Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz Stowarzyszeniu Polskich Energetyków.

Patronat medialny objęli: „Gazeta Samorządu i Administracji” , tygodnik „Wspólnota”, miesięczniki „Przegląd Komunalny”, „Czysta Energia”, „Nowy Przemysł” oraz portale: www.komunalny.pl, www.wnp.pl, www.portalsamorządowy.pl.

Podstawowym kryterium oceny jest skala oszczędności energii w wybranych przedsięwzięciach w roku 2011 w stosunku do lat 2010 i 2009.  Konkurs ocenia rzeczywiste efekty zgłoszonych działań, a nie subiektywne opisy przedsięwzięć.

Do Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę można zgłosić:
– wybrane budynki użyteczności publicznej, w których w ostatnich latach przeprowadzane były przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii (np. termomodernizacja)
– modernizację węzła cieplnego
– modernizację oświetlenia ulicznego
– inne przedsięwzięcia energooszczędne na rzecz społeczności lokalnej

Wybrane budynki lub przedsięwzięcia muszą znajdować się na terenie gmin.

Zwycięskie gminy otrzymują oprócz statuetki i dyplomu nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł  w każdej z trzech kategorii: gmina o liczbie ludności do 30 000 mieszkańców, od 30 001 do 100 000 mieszkańców, powyżej 100 000 mieszkańców. Oprócz nagród finansowych na zwycięzców czekają nagrody specjalne. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Gminy zainteresowane udziałem w Konkursie powinny na wstępie przesłać do Sekretariatu Konkursu wypełnioną kartę uczestnictwa, która stanowi podstawę do dalszych kroków. Zgłoszenie następuje poprzez poprawne wypełnienie danych w systemie on-line oraz przesłanie wyników z podpisem władz jednostki do siedziby sekretariatu KAPE.

Termin składania kart uczestnictwa mija 10 stycznia 2012 r. Wypełnianie zgłoszenia on-line zakończy się 15 lutego 2012 r. W kwietniu na uroczystej Gali zostaną ogłoszone wyniki.

Sekretariat Konkursu prowadzi Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. w Warszawie.(tel. 22 626-09-10)

Regulamin Konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.kape.gov.pl/konkursdlagmin


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj