Ministerstwo Gospodarki przyjęło listę Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiącą „Project pipeline” dla sektora energetyki.

W pierwszej połowie stycznia Ministerstwo Gospodarki przyjęło dokument „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Przyjęcie dokumentu zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, które odbyły się w sierpniu 2014 roku. Swoje uwagi zgłaszały środowiska i partnerzy społeczno-gospodarczy, które pozwoliły na  dokonanie ewentualnych zmian w projekcie dokumentu, w celu wskazania optymalnego obszaru dofinansowania w ramach priorytetów inwestycyjnych tj. 4.1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii (Fundusz Spójności), 4.4 Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na średnich i niskich poziomach napięcia (Fundusz Spójności) oraz 7.5 Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Wśród strategicznych projektów znalazły się m.in. budowa dwutorowego ciągu liniowego 400 kV Dunowo-Żydowo-Kierzkowo-Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu linowym, budowa linii 400 kV Chełm- Lublin czy budowa sieci inteligentnej na terenie środkowej Wielkopolski. Pełna lista jest dostępna TUTAJ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj