Eneris Surowce przejmuje, należące do gminy Piła, udziały w spółce Altvater. Dzięki tej transakcji Eneris stanie się jedynym właścicielem spółki.

Rada Miasta Piła zgodziła się na sprzedaż Eneris Surowce udziałów w spółce Altvater Piła. Na mocy tej decyzji Eneris stanie się wyłącznym właścicielem pilskiej firmy.

– Nabycie pełnego pakietu udziałów w Altvater wpisuje się w politykę Eneris związaną z inwestycjami w sektorze recyklingu. Jest ważnym krokiem we współpracy z samorządem w ramach rozwoju idei smart city, której pierwszym elementem jest podwyższenie odzysku surowców z recyklingu odpadów, a co za tym idzie konieczność realizacji nowych, znacznych nakładów inwestycyjnych. To także korzyść dla miasta, pozwalająca na pozyskanie dodatkowych środków na szereg działań poprawiających komfort życia mieszkańców Piły – powiedział Paweł Augustyn, prezes zarządu Eneris Surowce.

– Przejęcie pełnej kontroli przez Eneris to szansa na rozwój pilskiego Altvatera, w którym zatrudnionych jest ponad 250 osób. Jednolity nadzór właścicielski to szybsze podejmowanie decyzji oraz inwestycje w nowatorskie, innowacyjne rozwiązania, które już wkrótce odczują mieszkańcy Piły – podkreślił Tomasz Bielański, dyrektor generalny Altvater Piła.

Altvater Piła jest największym odbiorcą odpadów komunalnych w północnej Wielkopolsce, a także jednym z większych pracodawców w Pile. Spółka istnieje od 1997 r. na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym 60% należy do Eneris Surowce, a pozostałe 40% do gminy Piła.

Firma obsługuje ponad 200 tys. mieszkańców z 28 gmin na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego, a także szereg firm produkcyjnych. Po realizacji transakcji Eneris Surowce będzie jedynym właścicielem pilskiej spółki.

Czytaj więcej

Skomentuj