Instytut Energetyki Odnawialnej, Unisoft oraz EnerSys to tegoroczni laureaci Konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, nagradzającego proekologiczne i odpowiedzialne postawy biznesowe.

O ten wyjątkowy tytuł mogą ubiegać się firmy, które w swoim rozwoju uwzględniają aspekt ochrony środowiska. „Ekoodpowiedzialni w biznesie” to nie tylko konkurs, ale także postawa, dowód na to, że odpowiedzialne, prośrodowiskowe działania są naprawdę ważne, dostrzegane oraz nagradzane. W tym roku w ramach konkursu przyznano dwie nagrody główne oraz jedno wyróżnienie.

Nagrody główne

Nagrody główne otrzymali Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. oraz firma Unisoft.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) jest pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce, już od dwudziestu lat zajmującym się kompleksowo zagadnieniami z zakresu energetyki odnawialnej, obejmującymi m.in. aspekty prawne, analizy ekonomiczne i finansowe. Uczestniczy w procesach inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej, prowadzonych przez firmy i samorządy oraz w projektach realizowanych w programach badawczych UE.

Z kolei firma Unisoft obchodzi w tym roku jubileusz 35-lecia swojego istnienia i od ponad trzech dekad angażuje się w pozabiznesową działalność na rzecz ochrony środowiska i poprawy funkcjonowania gospodarki komunalnej. Unisoft to firma przyjazna pracownikom i ich rodzinom, propagująca zdrowy i aktywny tryb życia, zapewniająca podczas pandemii narzędzia umożliwiające pracę zdalną wszystkim zatrudnionym. Unisoft regularnie wspiera rozwój przedsięwzięć sportowych i turystycznych. Firma inspiruje do poznawania świata i ochrony piękna przyrody. Unisoft jest także mecenasem dobrej muzyki.

Wyróżnienie

Z kolei wyróżnienie w Konkursie otrzymała firma EnerSys, która zobowiązała się do ciągłej ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska naturalnego. Dbałość o środowisko firma postrzega jako wartość równie ważną dla sukcesów przedsiębiorstwa, jak kryteria ekonomiczne. Niezwykle istotnym obszarem działalności firmy jest edukacja ekologiczna społeczeństwa. Świadoma problemu zanieczyszczenia świata odpadami, w tym zużytymi bateriami i akumulatorami firma nie zamierza być częścią problemu, ale szuka rozwiązań, zachęcających ludzi do właściwego postępowania z tymi odpadami.

Nagrody z rąk Jolanty Ratajczak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Małgorzaty Masłowskiej-Bandosz, dyrektor ds. edukacji ekologicznej w firmie ABRYS oraz Wojciecha Koneckiego, wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej, prezesa Zarządu APPLiA Polska odebrali Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej – Grzegorz Wiśniewski, Mariusz Fiłonowicz, prezes Zarządu firmy Unisoft, a także Małgorzata Podyma, specjalista ds. ochrony środowiska i BHP w firmie ENERSYS.
Statuetki i dyplomy zostały wręczone podczas uroczystej Gali Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, 12 października 2021 r. w Poznaniu.

Nagrodzeni w pozostałych kategoriach podczas Gali 25. edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON

Czytaj więcej

Skomentuj