Reklama

AD1A STIHL [01.04-21.04]

Envicon 2021. Oto zwycięzcy tegorocznych konkursów z dziedziny ochrony środowiska

Envicon 2021. Oto zwycięzcy tegorocznych konkursów z dziedziny ochrony środowiska
12.10.2021, o godz. 22:51
czas czytania: około 7 minut
1

Podczas uroczystej gali która odbyła się podczas 25. edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON poznaliśmy zwycięzców tegorocznych konkursów z dziedziny ochrony środowiska. Kto otrzymał Puchar Recyklingu Ministra Klimatu i Środowiska? Komu przypadł Puchar Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Kto został nagrodzony Pucharem Recyklingu Krajowej Izby Gospodarczej? Kto odebrał statuetki za frakcje? Kto został Dyrektorem Roku? Jakie inne wyróżnienia zostały przyznane w tym roku?

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B regionalne Bolesławiec [09.04-23.04.24]

Podczas gali przyznawane są nagrody zarówno instytucjom, przedsiębiorcom, samorządom, fundacjom, jak i osobom indywidualnym, mającym niebagatelny wpływ na gospodarkę odpadami, ochronę klimatu, poprawę jakości powietrza oraz popularyzację właściwych postaw prośrodowiskowych w naszym kraju. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Puchar Recyklingu Ministra Klimatu i Środowiska

Już od ponad dwóch dekad ABRYS organizuje Konkurs Puchar Recyklingu, w którym nagradzane są najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów oraz działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów. Kto w 2020 r. był najlepszy w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów i może szczycić się tegorocznym Pucharem Recyklingu? Tego dowiedzieliśmy się podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, która odbyła się w Poznaniu 12 października 2021 r.
Galę rozpoczęło wręczenie wyjątkowej nagrody – Pucharu Recyklingu Ministra Klimatu i Środowiska. W imieniu Ministra Klimatu i Środowiska – Michała Kurtyki – nagrodę wręczył dyrektor Biura Ministra – Przemysław Bednarski wraz z prezes Zarządu ABRYS – Magdaleną Dutką.

Nagrodę tę otrzymało Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, a odebrał ją Piotr Kalamon, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. O przyznaniu nagrody zadecydowała m.in. innowacyjność systemu osiedlowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opierających się na drobiazgowej selekcji odpadów, zanim zostaną one zmiażdżone i wymieszane w pojazdach odbierających odpady komunalne.

Puchar Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Od wielu lat podczas uroczystej Gali wręczany jest również Puchar Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku otrzymało go Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Krośnie. Krośnieński Holding Komunalny. Przedsiębiorstwo zostało docenione m.in. za zrealizowane i w dalszym ciągu realizowane działania inwestycyjne, w tym dotyczące rozbudowy tego obiektu o Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjmującego wszystkie frakcje.

W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił przyznać także jedno wyróżnienie. Otrzymała je Gmina Kazimierza Wielka, która została wyróżniona przede wszystkim za działania zachęcające mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów.

Puchar Recyklingu Krajowej Izby Gospodarczej

Tradycją stało się, że podczas Gali wręczany jest także Puchar Recyklingu Krajowej Izby Gospodarczej. Przez Kapitułę oceniane są zarówno wyniki w zbiórce i zagospodarowaniu poszczególnych frakcji, jak i efektywność wprowadzonych rozwiązań w tym zakresie. Tegorocznym laureatem i zdobywcą Pucharu Recyklingu Krajowej Izby Gospodarczej został Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Statuetki za frakcje

Tradycją Konkursu Puchar Recyklingu jest, oprócz przyznawania tytułowych Pucharów Recyklingu, wręczanie statuetek za najlepsze wyniki w poszczególnych frakcjach bądź za wyjątkowe działania, np. w sferze zrównoważonego transportu. Tak było również podczas tegorocznego Kongresu ENVICON.

Od wielu lat w ramach Konkursu Puchar Recyklingu nagradzane są podmioty za najlepsze wyniki w zbiórce i zagospodarowaniu stłuczki szklanej. Partnerem kategorii „Szklana statuetka” tradycyjnie była firma Krynicki Recykling. Zwycięzcą w tej kategorii zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. Spółkę nagrodzono m.in. za efektywność pracy instalacji oraz systemu selektywnej zbiórki.

Z kolei wyróżnienia otrzymały firmy: Altvater Piła Sp. z o.o. oraz Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Wśród uczestników tegorocznej edycji Konkursu Puchar Recyklingu nie zabrakło zaangażowanych podmiotów, które uzyskały bardzo dobre wyniki w zakresie zbiórki i zagospodarowania baterii oraz zostały laureatami w kategorii „Zielona bateria”. Jej Partnerem jest ERP Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Nagrodę główną w kategorii „Zielona bateria” otrzymał Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu, natomiast wyróżnienia wręczono: Gminie Wołomin oraz Miastu i Gminie Wysoka.

Od lat w ramach Konkursu Puchar Recyklingu działa też Elektroeko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, nagradzając najlepsze podmioty w zakresie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nagrodę główną w postaci statuetki w kategorii „Zielony kontakt” otrzymał Urząd Miasta w Gołdapi.

Kolejnych laurów w Konkursie Puchar Recyklingu Krajowej nie przyznano by bez obecności Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, która w ramach Porozumienia REKARTON aktywnie wspiera zbieranie i recykling zużytych kartoników po mleku i sokach.
Decyzją komisji konkursowej nagrodę główną w kategorii „Rekordowy karton” otrzymała firma ATF Sp. z o.o. z Mirosławca, natomiast wyróżnienie trafiło do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Organizacja Odzysku Opakowań – REKOPOL w tym roku również postanowiła przyznać nagrodę za najlepsze poziomy dotyczące recyklingu opakowań. W tej kategorii „Lider recyklingu – opakowania” oceniana była m.in. masa odpadów opakowaniowych w poszczególnych frakcjach w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nagrodę główną przyznano Regionalnemu Zakładowi Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN”, natomiast wyróżnienia przypadły firmom: Altvater Piła Sp. z o.o. oraz Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.

Od ubiegłego roku w ramach konkursu oceniane i nagradzane są też rozwiązania transportowe, realizowane przez przedsiębiorstwa i gminy w zakresie gospodarki odpadami. Nagrodę przyznaje firma Ekocel, producent zabudów do śmieciarek i zamiatarek, zatem doskonale znająca się na przyjaznych dla środowiska rozwiązaniach transportowych. Tegorocznym laureatem tej kategorii zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska. Z kolei wyróżnienia w tej kategorii otrzymały dwa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – w Słupsku i Koszalinie.

Dyrektor Roku

Tegorocznym zdobywcą tytułu Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miast został Mieczysław Kaczyński, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zambrowie.

Ekoodpowiedzialni 2021

Instytut Energetyki Odnawialnej, Unisoft oraz EnerSys to tegoroczni laureaci Konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, nagradzającego proekologiczne i odpowiedzialne postawy biznesowe.

Kobiety Pracy Organicznej

Statuetki w konkursie „Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki” odebrały w tym roku dwie niesamowite kobiety.

W tym roku wyjątkowo zostały wręczone dwie nagrody. Jedną z nich odebrała ubiegłoroczna laureatka Konkursu – Dorota Jakuta, wieloletnia prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, której ze względu na pandemię statuetki nie udało się przekazać w ubiegłym roku. Dorota Jakuta, reprezentując od wielu lat Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, skutecznie zabiegała o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego.

Z kolei tegoroczną laureatką Konkursu Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki została Ewa Dziekońska, wieloletnia prezes Koła Polskiego Klubu Ekologicznego w Tychach.

Trzech Promotorów Czystej Energii

Od 2004 r. podczas Międzynarodowego Kongresu ENVICON nagradzane są inicjatywy, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W tym roku statuetki przyznano w trzech kategoriach: osobowość, inwestycja oraz kampania edukacyjno-informacyjna.

W ramach kategorii „Osobowość” nagrodę postanowiono przyznać duetowi: Andrzejowi Czerneckiemu, przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, a także Marii Lignar, dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W kategorii „Inwestycje” statuetkę otrzymała Gmina Jarocin. Doceniono ją m.in. za zespół zintegrowanych inwestycji w zakresie ochrony środowiska i czystej energii, ze szczególnym uwzględnieniem Zakładu Gospodarki Odpadami – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu, a także za przykład współpracy samorządu i spółek komunalnych oraz zarządzających nimi ludzi.

Ruch „Więcej niż energia” to z kolei laureat kategorii „Kampania edukacyjno-informacyjna”. To szeroka społeczna koalicja, działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej, łącząca samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby prywatne, przekonane, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej, opartej o źródła odnawialne (OZE).

Aktywni (nie tylko) w Wielkopolsce

Ponad 30 000 zł przeznaczył na nagrody dla zwycięzców Konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wśród laureatów znaleźli się Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Miasto i Gmina Wysoka, a także Gmina Jarocin.
Od sześciu lat Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego spośród uczestników Konkursu Puchar Recyklingu wybiera najbardziej aktywnie działające w zakresie gospodarki odpadami na terenie Wielkopolski podmioty, a następnie wręcza im nagrody finansowe.
Pierwsze miejsce i nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł trafiły do Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, na drugim stopniu podium z nagrodą w wysokości 9000 zł stanęło Miasto i Gmina Wysoka, natomiast trzecie miejsce zajęła Gmina Jarocin, za co odebrała 8000 zł.

Przyznano także dwa wyróżnienia, opiewające na kwotę 3000 zł każde. Otrzymał je Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie oraz Miasto Gniezno.

Nagrodzeni przez WFOŚiGW w Poznaniu

Pakiety materiałów edukacyjnych, składających się ze „Słownika poprawnej segregacji” oraz gier edukacyjnych „Segregator” w ramach tegorocznej Gali Kongresu ENVICON przekazał laureatom Konkursu Puchar Recyklingu – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Decyzją Kapituły Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która odbyła się 24 września 2021 r., nagrody otrzymali: Związek Gmin Krajny w Złotowie, Gmina Grzegorzew, Miasto Gniezno, Związek Międzygminny „Obra”, a także ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu.

 

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (1)


Eko-maniak

Komentarz #163351 dodany 2021-10-13 07:43:52

"O przyznaniu nagrody zadecydowała m.in. innowacyjność systemu osiedlowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opierających się na drobiazgowej selekcji odpadów, zanim zostaną one zmiażdżone i wymieszane w pojazdach odbierających odpady komunalne". Nie rozumiem tego systemu, przecież tak nie wolno robić! Mieszkańcy drobiazgowo segregują, a potem jest to mieszane w śmieciarkach? To po co segregowac? Przecież to praca syzyfowa! Dziwne!

Reklama

AD2 Kontrole odpadów samorządy (03.04-22.04.24)

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do envicon 2021
css.php
Copyright © 2024