Ponad wszelką wątpliwość zasadniczym i decydującym determinantem termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych będzie – już obecnie dojrzała technologicznie – możliwość odzysku fosforu z popiołów po monospalaniu osadów. Tak twierdzi dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, w swoim wykładzie podczas sesji zatytułowanej „Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne przyszłości”, w ramach tegorocznego kongresu ENVICON organizowanego przez spółkę ABRYS.

Przyszłość w rozumieniu urealnienia planów realizacji „Oczyszczalni Ścieków Przyszłości” niewątpliwie zaczyna się już dzisiaj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje nowe przedsięwzięcie pt. „Oczyszczalnia przyszłości”. Jego łączny budżet to 27 mln zł, a projekt skupia się na nowym spojrzeniu na strumień ścieków komunalnych.

– Ścieki komunalne powinny być postrzegane jako zasoby wody do wykorzystania, przy czym pod uwagę musimy brać odzysk energii i surowców wtórnych. Na względzie trzeba mieć również optymalizację kosztów eksploatacji oczyszczalni, innowacje w ramach usuwania mikrozanieczyszczeń oraz efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych – mówi prof. Tadeusz Pająk.

Najważniejszy odzysk fosforu

Założeniem przedsięwzięcia jest zapewnienie obiegu zamkniętego biogenów w naturze oraz zapewnienie obiegu zamkniętego wody w przemyśle i infrastrukturze komunalnej miasta. Spalarnia przyszłości musi być efektem odpowiednio przemyślanej, perspektywicznie zaplanowanej polityki państwa w zakresie gospodarki ściekowo – osadowej, opartej na przyjętym programie lub będącej wynikiem odpowiedniego rozporządzenia.

Jednym z zasadniczych priorytetów powinien być odzysk fosforu, co będzie wprost narzucać zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych na drodze ich monospalania w „Spalarni Przyszłości” i odzysku fosforu z popiołu.

Realny wymóg, nie mrzonki

– Moje wstępne analizy wskazują, że „Spalarnia Przyszłości” powinna mieć nie tylko charakter mono, ale również pełnić rolę instalacji regionalnej, wpisanej w opracowany dla danego regionu projekt typu „smart”, ujmujący inteligentne rozwiązanie potrzeb i usług komunalnych mieszkańców regionu – mówi prof. Pająk.

W opinii profesora, „Oczyszczalnia Przyszłości”, a w jej ramach „Spalarnia Przyszłości”, to nie mrzonki, ale realny wymóg rzeczywistości w dobie wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego, ochrony klimatu i dbałości o przyszłe pokolenia, w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Zapoczątkowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju program badawczy jest dobrym wstępem do podjęcia dalszych dynamicznych kroków w tym zakresie.

Czytaj więcej

Skomentuj