Reklama

ad1A Powermeetings 27.02-02.03.2024

Tag: ścieki komunalne

Łącznie artykułów: 9.

Do 28 lutego br. sprawozdania z wykonania KPOŚK za 2023 rok

Do 28 lutego br. sprawozdania z wykonania KPOŚK za 2023 rok

12.01.2024
0

Do 28 lutego br. gminy powinny przesłać do właściwych terenowo rejonowych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) wypełnione formularze sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) za 2023. Sprawozdania winny zawierać m.in. informacje o inwestycjach kanalizacyjnych. Za niewywiązanie się z tego obowiązku samorządom grożą im kary pieniężne.

Oczyszczone ścieki komunalne

Oczyszczone ścieki komunalne

W 2020 r. na całym świecie ok. 2 mld ludzi nie miało dostępu do wody pitnej, a ok. 1,7 mld do podstawowych urządzeń sanitarnych. Z powodu spożywania zanieczyszczonej wody każdego roku umiera ponad 800 tys. osób. Zgodnie z prognozami ONZ wraz z rosnącą populacją globalne zapotrzebowanie na wodę wzrośnie do 2050 r. o ok. 20–30%. Jeżeli szybko nie wdrożymy skutecznych programów ochrony zasobów wodnych, problem dostępu do wody słodkiej stanie się problemem krytycznym również w wielu krajach europejskich. Kluczowe znaczenie w złagodzeniu globalnego kryzysu wodnego może mieć ponowne gospodarcze wykorzystanie oczyszczonych ścieków komunalnych.

Porządkowanie gospodarki ściekowej w Polsce

Porządkowanie gospodarki ściekowej w Polsce

Większości czytelników zapewne obiło się już o uszy, że do TSUE został skierowany wniosek o ukaranie Polski i innych krajów w związku z niepełnym wdrożeniem dyrektywy 91/271/EWG w terminie. Wizja kar oraz niepokojące wyniki kontroli prowadzonych przez NIK przyczyniły się do próby uporządkowania gospodarki ściekowej. 

Rewizja dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

Rewizja dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

Komisja Europejska przeprowadziła ewaluację dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (UWWTD), publikując w 2020 roku dalszy plan działania (tzw. mapę drogową), który ma doprowadzić do zmian legislacyjnych.  Z pierwszych analiz wynika, że dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (UWWTD) okazała się skuteczna, redukcja materii organicznej i innych zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach poprawiła jakość wód Unii Europejskiej. Chociaż jej wdrożenie było kosztowne, korzyści wyraźnie przewyższają koszty.

Poznań: Ścieki komunalne będą monitorowane pod kątem COVID-19

Poznań: Ścieki komunalne będą monitorowane pod kątem COVID-19

21.10.2021
0

Miasto zawarło porozumienie, dzięki któremu uruchomiona zostanie platforma monitorująca RNA wirusa SARS-CoV-2 w ściekach. Pozwoli to lepiej określić, ilu mieszkańców miasta jest chorych na COVID-19. Podpisy pod porozumieniem intencyjnym w tej sprawie złożyli przedstawiciele władz Poznania, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz spółek Aquanet Laboratorium i Aquanet SA. Naukowcy, dzięki dostępowi do próbek, będą mogli dokładniej zbadać obecne warianty koronawirusa.

Envicon 2021. Oczyszczalnia przyszłości

Envicon 2021. Oczyszczalnia przyszłości

14.10.2021
0

Ponad wszelką wątpliwość zasadniczym i decydującym determinantem termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych będzie - już obecnie dojrzała technologicznie - możliwość odzysku fosforu z popiołów po monospalaniu osadów. Tak twierdzi dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, w swoim wykładzie podczas sesji zatytułowanej „Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne przyszłości”, w ramach tegorocznego kongresu ENVICON organizowanego przez spółkę ABRYS.

css.php
Copyright © 2024