Miasto zawarło porozumienie, dzięki któremu uruchomiona zostanie platforma monitorująca RNA wirusa SARS-CoV-2 w ściekach. Pozwoli to lepiej określić, ilu mieszkańców miasta jest chorych na COVID-19. Podpisy pod porozumieniem intencyjnym w tej sprawie złożyli przedstawiciele władz Poznania, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz spółek Aquanet Laboratorium i Aquanet SA. Naukowcy, dzięki dostępowi do próbek, będą mogli dokładniej zbadać obecne warianty koronawirusa.

Firmy Grupy Aquanet oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN prowadzą badania w zakresie badania próbek pod kątem zawartości RNA wirusa od lipca 2020 r., i właśnie ze względu na te doświadczenia, miasto Poznań podejmie z nimi współpracę w monitorowaniu ścieków komunalnych. Pozwoli to sprawdzić, ile jest w nich kopii RNA wirusa, a co za tym idzie – ilu mieszkańców miasta jest chorych na COVID-19.

– Byliśmy jednym z pierwszych ośrodków w Polsce, który zaczął prowadzić tego typu badania już podczas pierwszych fal pandemii – mówi Paweł Chudziński, prezes zarządu Aquanet SA.

Więcej niż w raportach

W czerwcu 2020 r. została wdrożona opracowana przez analityków z Aquanet Laboratorium metoda, w ramach stałego monitoringu systemu kanalizacyjnego w aglomeracji poznańskiej.

– Wyniki badań naukowców jednoznacznie wskazują, że istnieje związek między stwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia liczbą zakażeń, a wykrytą liczbą kopii RNA wirusa w próbkach. W większości analizowanych punktów monitoringowych obserwuje się obecnie ich większe ilości niż można by wnioskować z liczby raportowanych przypadków zakażeń w Poznaniu – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Poznania.

Taka sytuacja może wskazywać na większe ryzyko zakażenia i choroby, niż wynikałoby to z oficjalnych komunikatów na temat liczby zarażonych, ze względu na większą liczbę osób, które przechodzą zakażenie bezobjawowo.

Walka trwa

W Polsce znowu przybywa zakażonych koronawirusem. Liczba zaszczepionych, choć akurat w Poznaniu duża, jest wciąż niewystarczająca, by zapewnić odpowiednią ochronę przed pandemią.

– W Poznaniu pełną dawką zaszczepiło się już 67,4 proc. mieszkańców. Co najmniej jedną dawkę przyjęło blisko 90 proc. osób w wieku ponad 70 lat, a niemal we wszystkich pozostałych grupach wiekowych również jest to ponad 76 proc. Trzeba jednak pamiętać, że osoby zaszczepione nadal mogą przenosić wirusa i zakażać innych.

– Niemal we wszystkich pozostałych grupach wiekowych również jest to ponad 76 proc. Trzeba jednak pamiętać, że osoby zaszczepione nadal mogą przenosić wirusa i zakażać innych – zaznaczył Solarski.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w ramach współpracy uzupełni badania obecności wirusa w ściekach o sekwencjonowanie jego genomu. Pozwoli to określić warianty, które mogą być bardziej zjadliwe lub zakaźne.

Czytaj więcej

Skomentuj