Reklama

envicon 2023 ad1a

Tag: osady ściekowe

Łącznie artykułów: 56.

Nowoczesna biogazownia i 90 lat Wodociągów Chrzanowskich

Nowoczesna biogazownia i 90 lat Wodociągów Chrzanowskich

Wodociągi Chrzanowskie, we współpracy ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna”, przygotowują się do budowy nowoczesnej biogazowni. Inwestycja może zostać zrealizowana na terenie oczyszczalni ścieków „Libiąż B” przy ul. Gromieckiej. A wszystko to w roku, w którym Wodociągi Chrzanowskie obchodzą 90. rocznicę swojego powstania.

Metody zagospodarowania osadów ściekowych - relacja z konferencji

Metody zagospodarowania osadów ściekowych - relacja z konferencji

26.09.2023
0

Rozpoczęła się 17. Konferencja Metody zagospodarowania osadów ścieków. W tym roku przedstawiciele instytucji zainteresowanych tematyką osadów ścieków zebrali się w murach historycznego Torunia. Konferencja odbywa się w dniach 26-28 września i zakończy się wyjazdem studyjnym do Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z wykorzystaniem technologii w Instalacji spółki Best Polymers Group S.A. w Aleksandrowie Kujawskim. Zapraszamy do śledzenia relacji z wydarzenia.

Gospodarka osadowa w przedsiębiorstwach

Gospodarka osadowa w przedsiębiorstwach

W eksploatacji komunalnych oczyszczalni ścieków wykorzystujemy zaawansowane rozwiązania technologiczne, urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową. Pozwala to eksploatatorom optymalizować procesy i w ten sposób równoważyć jakość, trwałość i kwestię niezawodności funkcjonowania z rosnącymi kosztami, które nie zależą od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Wszystkim bowiem przyświeca cel nadrzędny, czyli odprowadzanie do środowiska ścieków spełniających warunki pozwolenia wodnoprawnego.

Będzie rewolucja w osadach ściekowych

Będzie rewolucja w osadach ściekowych

Za cztery lata, gdy w życie wejdą nowe przepisy dotyczące oczyszczania osadów ściekowych, gospodarka ściekowa może wyglądać zupełnie inaczej. 14 stycznia 2022 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Od tego momentu oczyszczalnie mają 48 miesięcy vacatio legis na dostosowanie się do nowego prawa w powyższym zakresie.

Technologia membranowa Equipo

Technologia membranowa Equipo

14.09.2022
0

Firma Equipo Europe działa w Polsce od 2008 roku w trzech obszarach. Pierwszy dotyczy zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych, drugi to wyposażenie w przemysłu druku opakowań, czy przemysłu rafineryjnego, gdzie dostarczają urządzenia do redukcji ładunków elektrostatycznych. Trzeci obszar działalności to szeroko pojęte oczyszczanie powietrza z organicznych związków lotnych. Podczas 16. Konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych” w Gdańsku eksperci Equipo Europe będą mówić o rozwiązaniu problemów z osadami ściekowymi.

Osady ściekowe to problem głównie finansowy

Osady ściekowe to problem głównie finansowy

13.09.2022
0

Wzrost wysokoefektywnych metod oczyszczania ścieków, szczególnie po wejściu Polski do UE i opracowaniu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, spowodował, że tylko w latach 2013 – 2017 powstało 500 kolejnych oczyszczalni (wg danych GUS). W latach 2003-2018 ilość osadów ściekowych wzrosła z ponad 470 tys. ton suchej masy do ponad 600 tys. ton suchej masy, a że osady wywożone z oczyszczalni w zasadzie są odwodnione do około 20%, więc mówimy o problemie w zakresie około trzech do czterech mln ton osadów.

Spółka Wodna „Łeba” otwiera się na biogaz

Spółka Wodna „Łeba” otwiera się na biogaz

30.08.2022
0

Efektem oczyszczania ścieków są osady, które, jak każdy odpad, wymagają odpowiedniego zagospodarowania. W Spółce Wodnej „Łeba” w Łebie postawiono na innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu z osadów ściekowych będzie wytwarzana energia elektryczna i cieplna oraz nawozy mineralno-organiczne.

Czy osad ściekowy musi być problemem? Nie zawsze...

Czy osad ściekowy musi być problemem? Nie zawsze...

12.05.2022
0

Czy osad ściekowy powstający w oczyszczalni musi być traktowany jak problem? Okazuje się, że nie. Co więcej - może być nawet źródłem korzyści. Z takiego założenia wychodzi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Rzeszowie. Efektem tego podejścia jest produkcja nawozu. W MPWiK z osadu ściekowego powstaje organiczny środek poprawiający właściwości gleby. Może on być wykorzystywany m.in. właśnie jako nawóz do uprawy roślin.

Envicon 2021. Oczyszczalnia przyszłości

Envicon 2021. Oczyszczalnia przyszłości

14.10.2021
0

Ponad wszelką wątpliwość zasadniczym i decydującym determinantem termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych będzie - już obecnie dojrzała technologicznie - możliwość odzysku fosforu z popiołów po monospalaniu osadów. Tak twierdzi dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, w swoim wykładzie podczas sesji zatytułowanej „Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne przyszłości”, w ramach tegorocznego kongresu ENVICON organizowanego przez spółkę ABRYS.

Nowe rozporządzenie osadowe

Nowe rozporządzenie osadowe

28.09.2021
0

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych trafił do Komisji Europejskiej. Istotą zmian ma być doprecyzowanie przepisów w sprawie komunalnych osadów ściekowych w zakresie oznaczania parametrów jakościowych i warunków stosowania komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi, tak aby wyeliminować zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska wynikające z ich stosowania. Zmiany w rozporządzeniu to jeden z tematów trwającej w Kołobrzegu konferencji osadowej.

Rzeszów: oczyszczalnia do rozbudowy

Rzeszów: oczyszczalnia do rozbudowy

27.09.2021
0

Należąca do rzeszowskiego MPWiK oczyszczalnia ścieków będzie rozbudowywana. Powstanie m.in. nowy zbiornik retencyjny ścieków surowych, zmodernizowany zostanie również układ kogeneracji. Wszystkie inwestycje powinny zostać zrealizowane do 2027 r.

Prezes IGWP: trzeba udrożnić ścieżki dla osadów  

Prezes IGWP: trzeba udrożnić ścieżki dla osadów  

24.08.2021
0

Na koszty utylizacji osadów wpływa również dobra, przyjazna legislacja. Stąd próba udrożnienia ścieżek, dzięki którym osady można współspalać w cementowniach, w niewielkim stopniu w przedsiębiorstwach ciepłowniczych czy przetwarzać na środki poprawiające jakość gleby – mówi Krzysztof Dąbrowski, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

css.php
Copyright © 2023