Wodociągi Warszawskie, mając na względzie poczucie odpowiedzialności społecznej, a więc także ekologicznej, wdrażają kolejne projekty związane z Gospodarką Obiegu Zamkniętego. Umowa z PGNiG TERMIKA S.A. zakłada współpracę obu spółek w zakresie odzysku ciepła ze ścieków i wykorzystania go na potrzeby mieszkańców miasta.

Wodociągi Warszawskie mają kolejnego partnera do współpracy w zakresie badania możliwości odzysku ciepła ze ścieków. To PGNiG TERMIKA S.A., z którą Wodociągi Warszawskie właśnie podpisały umowę w tej sprawie.

Najpierw analizy

Pierwszy etap to przygotowanie analiz mających za zadanie zweryfikować uwarunkowania ewentualnego przyszłego przedsięwzięcia. Następnie, w przypadku pomyślnych wyników prac, docelowo zakłada się zabudowę pomp ciepła wykorzystujących ciepło odpadowe ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej oraz w oczyszczalniach ścieków „Czajka”, „Południe” i „Pruszków”, a także Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) należących do stołecznego MPWiK. Częścią umowy jest także analiza możliwości przeprowadzenia przyszłych działań ukierunkowanych na wykorzystanie ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej w obiektach należących do PGNiG TERMIKA.

Efektywność w zakresie GOZ

Warszawskie Wodociągi dążą do zrównoważonego rozwoju, m. in. poprzez realizację inwestycji, które przeciwdziałają zmianom klimatu, wpisują się w kierunkowe globalne i unijne rozwiązania środowiskowe, a tym samym bezpiecznie i stabilnie wpływają na jakość życia mieszkańców stołecznej społeczności.

– Szczególnie w ostatnich latach kładziemy nacisk na osiągnięcie efektywności w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Rozwijanie współpracy z partnerami z firm odpowiedzialnych za publiczne usługi uznajemy za kierunek dziś konieczny i właściwy. Jest to też ważne, gdy mówimy o odnawialnych źródłach energii i uniezależnianiu się od tzw. energii „brudnej”. Interesują nas sensowne, dobre dla środowiska i ludzi projekty, w ten sposób wpisujemy się także w kierunkowe rozwiązania naszego właściciela, czyli miasta stołecznego Warszawy – mówi Marek Smółka, rzecznik prasowy Wodociągów Warszawskich.

Dywersyfikacja źródeł

PGNIG TERMIKA, jako główny wytwórca ciepła na potrzeby warszawskiego systemu ciepłowniczego oraz systemu ciepłowniczego zasilającego Pruszków, Piastów i Michałowice, a także energii elektrycznej na potrzeby aglomeracji warszawskiej, również podkreśla wagę inwestycji w dywersyfikację źródeł pozyskiwania energii.

– W naszym podejściu do modernizacji czy transformacji energetycznej bierzemy pod uwagę wyzwania, z jakimi mierzy się polskie ciepłownictwo, zwłaszcza w kontekście europejskiej wizji polityki klimatycznej. To doskonale widać w Termice, gdzie zarządzamy dwoma największymi elektrociepłowniami w Unii Europejskiej. Musimy w związku z tym pamiętać, że naszym głównym obowiązkiem jest utrzymywanie stabilnych źródeł wytwórczych i jeszcze przez długi czas podstawowymi paliwami zasilającymi nasze jednostki będą węgiel i gaz – Paweł Przychodzeń, wiceprezes PGNiG TERMIKA SA Grupa Orlen.

Biogaz, wodór i ciepło z odpadów

PGNiG TERMIKA poszukuje rozwiązań wpływających na dywersyfikację miksu paliwowego i stosowanie różnych możliwych do zastosowania technologii wytwórczych. Pracuje nad rozwiązaniami pozwalającymi na magazynowanie energii, prowadzi prace badawcze nad wykorzystaniem biogazu i wodoru, ale też ogromne znaczenie przywiązuje do produkcji energii z ciepła odpadowego. Takim rozwiązaniem jest opracowywana właśnie z MPWiK koncepcja odzyskiwania ciepła z warszawskich ścieków. Podpisane z Wodociągami Warszawskimi porozumienie jest pierwszym krokiem do wdrożenia tej metody w aglomeracji warszawskiej i poszerzenia obszaru Gospodarki Obiegu Zamkniętego w produkcji ciepła.

Czytaj więcej

Skomentuj