Wzrost wysokoefektywnych metod oczyszczania ścieków, szczególnie po wejściu Polski do UE i opracowaniu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, spowodował, że tylko w latach 2013 – 2017 powstało 500 kolejnych oczyszczalni (wg danych GUS). W latach 2003-2018 ilość osadów ściekowych wzrosła z ponad 470 tys. ton suchej masy do ponad 600 tys. ton suchej masy, a że osady wywożone z oczyszczalni w zasadzie są odwodnione do około 20%, więc mówimy o problemie w zakresie około trzech do czterech mln ton osadów.

Osady ściekowe to temat bardzo istotny w gospodarce wodno-ściekowej, głownie ze względu na kwestie finansowe. Tym problemom miało zaradzić przyjęcie dokumentu „Strategia postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2019-2022″. Do jej przygotowania miała posłużyć analiza przygotowana w 2014 r. przez zespół prof. Bienia, w której dość szczegółowo przyglądano się poszczególnym województwom. Przede wszystkim ma ona wykreować metody i rozwiązania, natomiast nie mówi kompletnie nic na temat inwestycji w zakresie odwadniania, technologii zagospodarowania osadów ściekowych, dezodoryzacji.


– To jest podstawowy problem. Strategia też nie do końca pokazuje rozwiązania dla poszczególnych grup oczyszczalni. Mówi się o tym na przykład, że jedną z metod jest kompostowanie, gdzie osady mają stanowić około 30% wsadu. Wszyscy wiemy, że w zasadzie te proporcje są pół na pół. Wskazuje się również, że kompostowanie powinno odbywać się po fermentacji, ale większość mniejszych oczyszczalni w ogóle nie ma fermentacji, w związku z tym nie do końca te elementy są przypasowane do poszczególnych obiektów. Przede wszystkim strategia mówi, że mamy zapobiegać powstawaniu osadów, co oczywiście w oczyszczalni jest elementem trudnym. W zasadzie za tą strategią powinno pójść również finansowanie, którego nie ma. Strategia więc nie do końca rozwiązuje pewne sprawy, ona mówi przede wszystkim o tym, że mamy się szkolić, poznawać nowe rozwiązania, ale nie przedstawia szczegółowego mechanizmu i możliwości finansowania – mówi dr Eugeniusz Klaczyński z firmy Envirotech.

Konferencja już za kilka dni

Przedstawiciele Envirotech znajdą się w gronie bogatych w wiedzę ekspertów z branży, których spotkacie podczas 16. Konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2022 r. w Gdańsku i online. Zagadnienia które pojawią się w tegorocznych obradach to m. in. ramy prawne, trendy i wymagania dla zagospodarowania osadów ściekowych, modele biznesowe zagospodarowania osadów ściekowych, eksploatacja suszarni i spalarni osadów ściekowych, nowe technologie przetwarzające osady ściekowe w produkt, wykorzystywanie osadów ściekowych
do produkcji OZE. Szczegóły na stronie https://osadysciekowe.abrys.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj