Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” wraz z zespołem naukowców, ekspertów w dziedzinie inżynierii środowiska z trzech uczelni politechnicznych, przygotowała wyjątkowy projekt dla eksploatatorów. Zapraszamy na półroczny cykl wykładów i warsztatów online.

Technologie wod-kan to projekt, który jest doskonałą okazją na poszerzenie i pogłębienie wiedzy i kwalifikacji z zakresu nowych zanieczyszczeń, rodzajów związków oraz przemian zachodzących w trakcie procesów oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych. Podczas zajęć wykładowcy poruszą również kwestie kierunków ponownego wykorzystania ścieków, wad i zalet stosowanych technologii w kontekście energetycznym, samowystarczalności energetycznej oczyszczalni, nowych rozwiązań dotyczących urządzeń wykorzystywanych w oczyszczalniach, czy odzysku substancji ze ścieków i osadów.

Wybitni eksperci

Nad całością projektu pieczę sprawują wybitni eksperci, którzy w swej pracy naukowej zajmują się kwestiami związanymi z inżynierią środowiska. Koordynatorką projektu jest prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak z Politechniki Warszawskiej. Pani profesor współpracuje z naukowcami w kraju i za granicą, m.in. z Norwegii, Szwecji, Francji, Czech, Belgii, USA, RPA oraz samorządowcami i przedsiębiorcami działającymi na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego. Jest też członkiem komitetu sterującego projektu FULLRECO4US-Cost Action, Cross Border, Transfer and Development of Sustainable Resource Recovery Strategies Towards Zero Waste (2021-2025).

Nowe zanieczyszczenia

Nowe zanieczyszczenia w oczyszczalniach ścieków, ich definicje, rodzaje związków oraz przemiany w trakcie procesów oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych będą tematem pierwszego webinarium, które odbędzie się 26 stycznia. Wykład i warsztaty poprowadzi dr hab. Agata Rosińska, prof. Politechniki Częstochowskiej. Pani profesor będzie mówić m.in. o farmaceutykach i środkach higieny osobistej, perfluorowanych związkach alifatycznych, wielopierścieniowych węglowodorach aromatycznych, czy nowo wyłaniających się nanozanieczyszczeniach i mikroplastików).

– Będzie też o źródłach i drogach transportu nowych zanieczyszczeń w środowisku, przemianach zanieczyszczeń podczas procesów oczyszczania i przetwarzania osadów ściekowych i regulacjach prawnych dotyczących zanieczyszczeń w wodzie, ściekach i osadach ściekowych – mówi dr hab. Agata Rosińska, prof. Politechniki Częstochowskiej.

III stopień oczyszczania ścieków

To temat drugiego, styczniowego spotkania, które poprowadzi prof. dr hab. inż. Ewa Neczaj z wydziału infrastruktury i środowiska Politechniki Częstochowskiej.

– Poruszymy kwestie ponownego wykorzystania ścieków, technologii stosowanych w III stopniu oczyszczania (np. metod zaawansowanego utleniania), i efektywności usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, fizycznych oraz chemicznych – mówi prof. Ewa Neczaj.

Przetwarzanie osadów ściekowych

W lutym czas na spotkanie z koordynatorką całego cyklu – prof. dr hab. inż. Małgorzatą Kacprzak.

– Będziemy mówić o wadach i zaletach obecnie stosowanych technologii w kontekście energetycznym, technologiach eksperymentalnych, oddziaływaniach środowiskowych, LCA i śladzie węglowym. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w całym cyklu – mówi prof. Małgorzata Kacprzak.

Urządzenia w oczyszczalniach

Analiza procesów technologicznych stosowanych w oczyszczaniu  ścieków w aspekcie rosnących wymagań środowiskowych, analiza współczesnych rozwiązań technicznych w układach i systemach oczyszczania ścieków, techniczne i technologiczne aspekty wybranych zaawansowanych metod oczyszczania ścieków będą przedmiotem wykładu i warsztatów nr 4, które w marcu przyszłego roku poprowadzi dr hab. inż. Dariusz Boruszko, prof. Politechniki Białostockiej.

– Zagadnień jest sporo, bo poruszymy kwestie mechanizmu i kinetyki biologicznego oczyszczania, złóż fluidalnych, metod kombinowanych, metod membranowych, hermetyzacji, dezodoryzacji, dezynfekcji, czy podziałów na systemy i rodzaje reaktorów stosowanych w oczyszczaniu ścieków – mówi prof. Dariusz Boruszko.

Samowystarczalność energetyczna

Czym tak naprawdę jest samowystarczalność energetyczna oczyszczalni ścieków i jak ją osiągnąć? Czy metodą na jej osiągnięcie jest ciepło ze ścieków? A może biogaz?

– Będziemy rozmawiać o rozkładzie zużycia energii w oczyszczalni ścieków, metodach intensyfikacji produkcji biogazu i odnawialnych źródłach energii. Ale nie tylko o fotowoltaice, również o potencjale hydroenergetycznym i pompach ciepła, a także o biogazie i biometanie, czyli o metodach uszlachetniania biogazu – mówi dr hab. Anna Grosser, prof. Politechniki Częstochowskiej, która spotka się z uczestnikami cyklu podczas sesji kwietniowej.

Odzysk substancji

Dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. Politechniki Warszawskiej, podczas ostatniej, majowej sesji cyklu będzie mówić o odzysku surowców w kontekście idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Tematem będą technologie i możliwości odzysku fosforu i azotu oraz związków organicznych. Poruszymy również problematykę substancji rosnącego ryzyka oraz edukacji w kontekście budowania świadomości społecznej – mówi prof. Monika Żubrowska-Sudoł.

Wykłady z cyklu technologie wod-kan rozpoczynają się 26 stycznia br. Przedsięwzięcie potrwa przez pół roku, a sesje wykładowe i warsztatowe będą się odbywać w formule online raz w miesiącu. Szczegóły dotyczące programu oraz możliwości rejestracji znajdą Państwo na stronie https://technologie.abrys.pl. Organizatorami cyklu są redakcje miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” i Portalu Komunalnego, a partnerami merytorycznymi  Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska i Politechnika Białostocka.

Czytaj więcej

Skomentuj