Reklama

AD1A STIHL [01.05-24.05.2024]

Tag: kompetencje

Łącznie artykułów: 3.

Taryfy wod-kan po nowemu? MI opracowuje projekt nowelizacji

Taryfy wod-kan po nowemu? MI opracowuje projekt nowelizacji

23.04.2024
0

Przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki, to plan Ministerstwa Infrastruktury. Wynika to z założeń opublikowanych w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RP. Projektowana przez ministerstwo zmiana przewiduje częściowy powrót do rozwiązań obowiązujących przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Do Sejmu trafił projekt

Do Sejmu trafił projekt "specustawy" o likwidacji poprzemysłowych “bomb ekologicznych”

17.05.2023
0

Sprawa dotyczy rządowego projektu Ustawy o wielkoobszarowych terenach przyjętego przez Radę Ministrów RP na posiedzeniu 25 kwietnia 2023 r. Proponowana regulacja ustawowa odnosi się do kwestii usuwania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, wielkoobszarowych terenów zdegradowanych m.in. poprzez zagospodarowanie znajdujących się tam niebezpiecznych odpadów.

css.php
Copyright © 2024