Małgorzata Bogucka – Szymalska, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury, mówi, że program inwestycyjny w zakresie poprawy jakości wody pitnej to duże wyzwanie dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej. Polska dobrze wypełniła założenia “starej” dyrektywy, ale musimy się przygotować na wymagania nowych przepisów.

W rozmowie z Przeglądem Komunalnym, podczas 25. edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, Małgorzata Bogucka – Szymalska mówi o założeniach programu, ocenie ryzyka, a także o kosztach jego realizacji.

Czytaj więcej

Skomentuj