Tegorocznym zdobywcą tytułu Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miast został Mieczysław Kaczyński, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. Statuetkę Heraklesa odebrał podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu ENVICON, która odbyła się 12 października 2021 r.

Konkurs o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miast jest wspólną inicjatywą Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miasta oraz „Przeglądu Komunalnego”. W jej ramach nagradzani są dyrektorzy bądź prezesi szczególnie zasłużeni dla sektora gospodarki komunalnej, wyróżniający się w swojej pracy, posiadający zdolności menedżerskie i wdrażający zasady nowoczesnej gospodarki odpadami.

Dyrektor Roku 2020

Mieczysław Kaczyński zarządza Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Zambrowie od 1999 r. Z będącej w stanie likwidacji firmy stworzył prężnie działające przedsiębiorstwo, posiadające nowoczesną, regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych w Czerwonym Borze oraz dobrze prosperujący PSZOK. Jest doradcą ds. przewozu towarów niebezpiecznych ADR, posiada certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie oraz uprawnienia członka rad nadzorczych, a także świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

Złote Laury i statuetki Heraklesa

Każdego roku laureat wybierany jest spośród pięciu kandydatów. Tegorocznymi Złotymi Laurami i statuetkami Heraklesa uhonorowano również Roberta Nielabę, prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. w Bolesławie, Walentego Pacewicza, prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. w Białymstoku, Leszka Rochowicza, prezesa Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. w Ostródzie, a także Hannę Zajączkowską, wieloletnią prezes Zarządu SUEZ Energia z Odpadów Sp. z o.o. w Poznaniu.

Nagrody w Konkursie Dyrektor Roku podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON (Poznań, 12 października 2021 r.) wręczył prezes Krajowego Forum Dyrektorów Zakładu Oczyszczania Miast – Wojciech Janka wraz z Zarządem firmy Abrys, Magdaleną Dutką oraz Robertem Rosą.

Nagrodzeni w pozostałych kategoriach podczas Gali 25. edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON

Czytaj więcej

Skomentuj