Od 2004 r. podczas Międzynarodowego Kongresu ENVICON nagradzane są inicjatywy, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W tym roku statuetki przyznano w trzech kategoriach: osobowość, inwestycja oraz kampania edukacyjno-informacyjna.

Konkurs jest odpowiedzią na potrzebę uhonorowania osób oraz instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego i propagowania postaw mających wpływ na rozwój przyjaznej dla środowiska energetyki, a także poprawiających jakość powietrza w Polsce.

Kategoria: Osobowość

W ramach kategorii „Osobowość” nagrodę postanowiono przyznać duetowi: Andrzejowi Czerneckiemu, przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, a także Marii Lignar, dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zrzesza ponad dwadzieścia gmin z województwa małopolskiego i podkarpackiego, aktywnie działając na rzecz poprawy stanu środowiska. Dzięki staraniom podejmowanym przez laureatów, Związek zrealizował projekty środowiskowe o łącznej wartości ponad 500 milionów złotych, w tym również związane z energetyką odnawialną. W ramach jednego z nich na ponad 8000 gospodarstw domowych oraz na 150 budynkach użyteczności publicznej zamontowano kolektory słoneczne, a także blisko 50 instalacji fotowoltaicznych, co przyczyniło się znacząco do poprawy jakości powietrza w regionie oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie energetyki odnawialnej.

Kategoria: Inwestycje

W kategorii „Inwestycje” statuetkę otrzymała Gmina Jarocin. Doceniono ją m.in. za zespół zintegrowanych inwestycji w zakresie ochrony środowiska i czystej energii, ze szczególnym uwzględnieniem Zakładu Gospodarki Odpadami – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu, a także za przykład współpracy samorządu i spółek komunalnych oraz zarządzających nimi ludzi. Statuetkę odebrał Adam Pawlicki, Witosław Gibasiewicz, prezes Zarządu ZGO Jarocin, Wielkopolskie Centrum Recyklingu.

Kategoria: Kampania edukacyjno-informacyjna

Ruch „Więcej niż energia” to z kolei laureat kategorii „Kampania edukacyjno-informacyjna”. To szeroka społeczna koalicja, działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej, łącząca samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby prywatne, przekonane, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej, opartej o źródła odnawialne (OZE). Statuetkę odebrała Joanna Furmaga, lider ruchu „Więcej niż energia”, prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Nagrody podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON (Poznań, 12 października 2021 r.) wręczał prof. Maciej Nowicki, przewodniczący Kapituły Konkursowej wraz z Zarządem firmy ABRYS, wydawcy czasopisma „Energia i Recykling” – Magdaleną Dutką i Robertem Rosą.

Nagrodzeni w pozostałych kategoriach podczas Gali 25. edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON

Czytaj więcej

Skomentuj