Reklama

AD1A Targi Norymberga S.C. [20.05-28.06.24]

Tag: energia

Łącznie artykułów: 516.

Recykling surowców mineralnych strategiczny dla Polski

Recykling surowców mineralnych strategiczny dla Polski

21.05.2024
0

Polska posiada głównie dwa surowce strategiczne, które samodzielnie przetwarza na większą skalę – węgiel koksowy i miedź. Nie mamy własnych źródeł i złóż pierwiastków ziem rzadkich, w związku z czym bazujemy jedynie na imporcie. Potencjał surowcowy jednak istnieje, zwłaszcza w zakresie odzyskiwania surowców.

Oszczędnościowa strategia Wodociągów Leszczyńskich

Oszczędnościowa strategia Wodociągów Leszczyńskich

23.04.2024
0

Wodociągi Leszczyńskie skupiają się na działaniach zmierzających do obniżania kosztów funkcjonowania. Spółka jest członkiem leszczyńskiej grupy zakupowej prądu. Grupę tworzy ją blisko 60 samorządowych instytucji i placówek. Dzięki temu może ona wynegocjować niższe ceny energii. Na obecnym etapie wodociągi w Lesznie wykonały kolejny pro oszczędnościowy krok. Polega on ta tym, że do swoich największych obiektów - m.in. oczyszczalni ścieków, przepompowni albo stacji uzdatniania wody WL postanowiły kupić prąd na towarowej giełdzie energii.

ITPO w Olsztynie wznawia rozruch

ITPO w Olsztynie wznawia rozruch

22.04.2024
0

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) w Olsztynie wznawia swoje działanie. W trakcie prób eksploatacyjnych, ponownie zapewni dostawy ciepła z odpadów dla mieszkańców stolicy województwa. Po okresie zawieszenia działalności spowodowanym incydentem, ITPO znów staje się kluczowym elementem infrastruktury energetycznej, mającym na celu zwiększenie efektywności energetycznej regionu i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Budynki w centrum walki ze zmianami klimatu

Budynki w centrum walki ze zmianami klimatu

22.04.2024
0

W Unii Europejskiej efektywność energetyczna budynków staje się priorytetem w walce ze zmianami klimatycznymi. Zgodnie z polityką klimatyczno-energetyczną UE, minimalizowanie emisji gazów cieplarnianych z sektora budowlanego jest kluczowym krokiem w dążeniu do neutralności klimatycznej do 2050 r. Zadaniem staje się poprawa efektywności energetycznej, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych, które generują znaczną część emisji CO2.

Raport: Przemysł 4.0 wobec wyzwania śladu węglowego w produkcji

Raport: Przemysł 4.0 wobec wyzwania śladu węglowego w produkcji

Wraz z postępującym kryzysem klimatycznym, światowy przemysł stoi przed koniecznością rewolucji. Energia pozyskiwana z tradycyjnych źródeł, jak ropa naftowa czy węgiel, staje się nie tylko problemem, lecz również impulsem do zmiany. Raport „Przemysł 4.0 wobec wyzwania śladu węglowego w produkcji”, opracowany przez XOOG Klaster Energii P.S.A., analizuje trendy współczesnego przemysłu.

Hennig-Kloska: taryfy za prąd będą niższe

Hennig-Kloska: taryfy za prąd będą niższe

11.04.2024
0

Taryfy za prąd będą niższe - powiedziała w czwartek minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że ministerstwo pracuje nad ustawą, w której będzie m.in. zmiana podstawy naliczenia taryf, aby można je było obniżyć.

Geotermia w gminie Jasienica nieopodal Bielska-Białej

Geotermia w gminie Jasienica nieopodal Bielska-Białej

11.04.2024
0

Z pozytywnym efektem zakończono próbny odwiert do złóż geotermalnych w miejscowości Grodziec w gminie Jasienica nieopodal Belska-Białej. Temperatura wody w tamtejszym złożu geotermalnym wynosi około 60 stopni Celsjusza, co stwarza potencjalne możliwości wykorzystania jej dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Rozważa się utworzenie tam kompleksu turystycznego, rekreacyjnego i rehabilitacyjnego z basenami.

Oczyszczalnia w Płaszowie z odnawialnymi źródłami energii

Oczyszczalnia w Płaszowie z odnawialnymi źródłami energii

04.04.2024
0

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. prowadzą szereg inwestycji, których celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach, przemyśle i gminach, szczególnie w kontekście zmian klimatu oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Przykładem tego rodzaju przedsięwzięcia, z wykorzystaniem środków zewnętrznych, jest Projekt „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3”, który zyskał dofinansowanie z Funduszu EOG i funduszy norweskich.

URE: średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej w 2023 r. wyższe niż w 2022 r.

URE: średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej w 2023 r. wyższe niż w 2022 r.

03.04.2024
0

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne zmiany na rynku energii elektrycznej, zarówno w segmencie konkurencyjnym, jak i w sektorze gospodarstw domowych. Dane opublikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wskazują, że w 2023 r. średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej były wyższe niż w poprzednich latach, zarówno na rynku konkurencyjnym, jak i dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Susza w Europie. Pożary i konflikty o wodę

Susza w Europie. Pożary i konflikty o wodę

11.03.2024
0

Od dłuższego już czasu Świat obiegają informacje o niepokojących zjawiskach klimatycznych, takich jak nienotowane wcześniej wzrosty temperatur, czy też problemy z chronicznymi i potęgującymi się niedoborami wody. Teraz Europejska Agencja Środowiska (EAŚ), przygotowała pierwszy w historii raport pt.: "36 zagrożeń, Europa nie jest przygotowana". Zakłada on m.in. możliwość wybuchu konfliktów o wodę.

Terminal dla morskich farm wiatrowych za 1,4 mld zł

Terminal dla morskich farm wiatrowych za 1,4 mld zł

Polski Fundusz Rozwoju zamierza zbudować terminal instalacyjny dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych. Terminal ma powstać w gdańskim porcie BalticHub. Prace mają ruszyć w połowie bieżącego roku. Instalacja ma być gotowa w 2026 r. Część środków na inwestycję pochodzić będzie z Krajowego Planu Odbudowy.

Strategia biometanowa kluczowym rozwiązaniem dla Polski?

Strategia biometanowa kluczowym rozwiązaniem dla Polski?

Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPiPPBiB) Artur Zawisza postuluje włączenie "państwowej strategii biometanowej" do Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK). W jego opinii, istotnym elementem strategii musi być system wsparcia finansowego dla wszystkich producentów.

Ponad 3 miliardy złotych na sieć wysokiego napięcia

Ponad 3 miliardy złotych na sieć wysokiego napięcia

19.02.2024
0

Energa-Operator zapowiedział znaczące inwestycje w sieć wysokiego napięcia, skupiając się na modernizacji i rozbudowie infrastruktury w celu zwiększenia potencjału przyłączeniowego do odnawialnych źródeł energii (OZE). Planowane wydatki mają przekroczyć 3 miliardy złotych. Jakie będą główne korzyści wynikające z planowanych inwestycji?

Najtańsza energia? Ta, której nie użyliśmy

Najtańsza energia? Ta, której nie użyliśmy

Grzegorz Orzeszko, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, wspinał się na wulkany w Andach powyżej 6000 m n.p.m. Lubi jednak również niższe wzniesienia, które pokonuje na przykład tuż przed konferencją Abrysu, startując o godzinie 3:50. Jest orędownikiem napisania od nowa całego prawa odpadowego. Z Grzegorzem Orzeszko rozmawia Tomasz Czarnecki.

Infrastruktura energetyczna w Polsce na wstrzymaniu

Infrastruktura energetyczna w Polsce na wstrzymaniu

Dane alarmują: odmowy przyłączeń do sieci rosną, a nakłady inwestycyjne wydają się niewystarczające. Ma to poważne konsekwencje dla rozwoju systemu elektroenergetycznego, szczególnie w kontekście polityki klimatycznej UE do 2050 r. Czy linie energetyczne stają się hamulcem dla transformacji energetycznej?

KE wszczyna postępowanie ws. emisji przemysłowych

KE wszczyna postępowanie ws. emisji przemysłowych

07.02.2024
0

Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszeniową przeciwko Polsce w związku z dyrektywą o emisjach przemysłowych. Według KE nasz kraj dokonał niepełnej transpozycji unijnej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych do swojego porządku prawnego.

css.php
Copyright © 2024