Tradycją Konkursu Puchar Recyklingu jest, oprócz przyznawania tytułowych Pucharów Recyklingu, wręczanie statuetek za najlepsze wyniki w poszczególnych frakcjach bądź za wyjątkowe działania, np. w sferze zrównoważonego transportu. Tak było również podczas tegorocznego Kongresu ENVICON.

Od wielu lat w ramach Konkursu Puchar Recyklingu nagradzane są podmioty za najlepsze wyniki w zbiórce i zagospodarowaniu stłuczki szklanej.

Szklana statuetka

Partnerem kategorii „Szklana statuetka” tradycyjnie była firma Krynicki Recykling. Zwycięzcą w tej kategorii zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. Spółkę nagrodzono m.in. za efektywność pracy instalacji oraz systemu selektywnej zbiórki. W 2019 roku przy „raczkującym” systemie selektywnej zbiórki, 87% masy stłuczki szklanej przekazanej do recyklingu wyodrębniono ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast w 2020 r. proporcje się odwróciły (system zbiórki selektywnej zaczął działać zdecydowanie bardziej efektywnie). Z kolei wyróżnienia otrzymały firmy: Altvater Piła Sp. z o.o. oraz Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Zielona bateria

Polskie prawo zakazuje umieszczania zużytych baterii razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku, a nakazuje ich selektywną zbiórkę. Dzięki temu zawarte w nich cenne surowce, takie jak cynk, mangan czy kobalt mogą być ponownie wykorzystane. Wśród uczestników tegorocznej edycji Konkursu Puchar Recyklingu nie zabrakło zaangażowanych podmiotów, które uzyskały bardzo dobre wyniki w zakresie zbiórki i zagospodarowania tego surowca oraz zostały laureatami w kategorii „Zielona bateria”. Jej Partnerem jest ERP Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Nagrodę główną w kategorii „Zielona bateria” otrzymał Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu, natomiast wyróżnienia wręczono: Gminie Wołomin oraz Miastu i Gminie Wysoka.

Zielony kontakt

Od lat w ramach Konkursu Puchar Recyklingu działa też Elektroeko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, nagradzając najlepsze podmioty w zakresie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nagrodę główną w postaci statuetki w kategorii „Zielony kontakt” otrzymał Urząd Miasta w Gołdapi.

Rekordowy karton

Kolejnych laurów w Konkursie Puchar Recyklingu Krajowej nie przyznano by bez obecności Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, która w ramach Porozumienia REKARTON aktywnie wspiera zbieranie i recykling zużytych kartoników po mleku i sokach.
Decyzją komisji konkursowej nagrodę główną w kategorii „Rekordowy karton” otrzymała firma ATF Sp. z o.o. z Mirosławca, natomiast wyróżnienie trafiło do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Lider recyklingu – opakowania

Organizacja Odzysku Opakowań – REKOPOL w tym roku również postanowiła przyznać nagrodę za najlepsze poziomy dotyczące recyklingu opakowań. W tej kategorii „Lider recyklingu – opakowania” oceniana była m.in. masa odpadów opakowaniowych w poszczególnych frakcjach w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nagrodę główną przyznano Regionalnemu Zakładowi Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN”, natomiast wyróżnienia przypadły firmom: Altvater Piła Sp. z o.o. oraz Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.

Rozwiązania transportowe

Od ubiegłego roku w ramach konkursu oceniane i nagradzane są też rozwiązania transportowe, realizowane przez przedsiębiorstwa i gminy w zakresie gospodarki odpadami. Nagrodę przyznaje firma Ekocel, producent zabudów do śmieciarek i zamiatarek, zatem doskonale znająca się na przyjaznych dla środowiska rozwiązaniach transportowych. Tegorocznym laureatem tej kategorii zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska. Z kolei wyróżnienia w tej kategorii otrzymały dwa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – w Słupsku i Koszalinie.

Nagrodzeni w pozostałych kategoriach podczas Gali 25. edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON

Czytaj więcej

Skomentuj