Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny, organizowany przez firmę ABRYS już od 15 lat, od bieżącego roku zmienia nazwę na Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Kongres odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2011 r. w Poznaniu.

Jest to obecnie największy w Polsce Kongres związany z ochroną środowiska. Nowa, bardziej czytelna nazwa ENVICON ma pomóc w dotarciu do znacznie szerszego grona odbiorców zagranicznych zainteresowanych, tematem gospodarki komunalnej i ochroną środowiska.

Głównym tematem krajowej części Kongresu będzie zmiana systemu gospodarowania odpadami w Polsce, związana z przekazaniem własności odpadów gminom. Część europejska spotkania dotyczyć będzie tworzenia dyrektyw odpadowych, ich transpozycji do prawa krajowego oraz realizacji ich zapisów.

Corocznie w Kongresie bierze udział ok. 500 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, firm komunalnych, polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz świata nauki. Gośćmi, prelegentami i uczestnikami są osoby, które zajmują najwyższe stanowiska i odgrywają kluczowe role w sektorze ochrony środowiska w Polsce. 

ENVICON organizowany jest pod patronatem honorowym Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania.  

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON towarzyszy najważniejszym w Polsce oraz największym w Europie Środkowowschodniej targom ekologicznym – Międzynarodowym Targom Ochrony Środowiska  POLEKO.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj