Czym jest GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii oraz system Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV tłumaczy Szymon Kościerzyński z Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska, prelegent podczas Kongresu Envicon Environment 2017.

Barbara Krawczyk, “Przegląd Komunalny”: Program GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to zapoczątkowany i stworzony dla polskich przedsiębiorców projekt Ministerstwa Środowiska. Jest jednym z kluczowych, polskich instrumentów rządowych i wspiera on proces transformacji w kierunku gospodarki zamkniętego obiegu, a także służy podnoszeniu świadomości na temat prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny.

Proszę wyjaśnić – czym jest i w jakim celu powstał program GreenEvo?

Szymon Kościerzyński: Jest to autorski program Ministerstwa Środowiska, który powstał, by pomóc polskim firmom, które mają dobrą myśl technologiczną, ekoinnowacyjną, aby wyjść „na zewnątrz” i sprzedać produkt zagranicą.

Szymon Kościerzyński, Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska

Przeważnie w pierwszych edycjach programu GreenEvo udział brały małe, rodzinne firmy. Były to przedsiębiorstwa, które nawet nie rozważały w swoich planach sprzedaży produktów czy technologii za granicę.

Jednak po przystąpieniu do GreenEvo i przejściu etapu szeregu szkoleń, wizyt ekspertów i badań technologii i zakwalifikowaniu się jako laureat programu GreenEvo (firma korzysta z logo) sprzedają teraz w np. Sudanie, Maroku, Wietnamie i wielu innych krajach.

Zatem projekt przy małych nakładach finansowych daje bardzo duże korzyści dla przedsiębiorców i pozwala nawiązać kontakty biznesowe na całym świecie.

Jakie obszary technologiczne obejmuje GreenEvo?

Zasadniczo obszary technologiczne podzieliśmy na poszczególne grupy, tj. gospodarka wodno-ściekowa, oszczędność energii, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona bioróżnorodności.

Sześcioletnia realizacja programu przyniosła wiele imponujących korzyści polskim przedsiębiorcom, gospodarce i środowisku naturalnemu. Proszę je podsumować.

Wśród korzyści wymienić należy rozpoznawalność marki i produktu polskich firm zagranicą i oczywiście kontrakty, które firmy podpisują z zagranicznymi i krajowymi odbiorcami.

Ponadto zwiększenie sprzedaży, a tym samym wzrost zysków. Sukcesem jest średni przyrost obrotów firm uczestniczących w GreenEvo o blisko 24 proc., średni wzrost wartości eksportu o blisko 40 proc., zwiększenie liczby zielonych miejsc pracy o ponad 35 proc.

GreenEvo to autorski program Ministerstwa Środowiska, który powstał, by pomóc polskim firmom, które mają dobrą myśl technologiczną, ekoinnowacyjną, aby wyjść „na zewnątrz” i sprzedać produkt zagranicą.

Dodatkowo, ponad 50 proc. firm rozwinęło zielone technologie zgłoszone do programu od kiedy jest w GreenEvo, a przyrost nakładów firm na badania i rozwój wyniósł 58 proc. Liczba transakcji dokonanych przez laureatów GreenEvo w Polsce wyniosła  ponad 3500, a liczba transakcji dokonanych zagranicą – ponad 3400.

Jeżeli chodzi o dane dotyczące bazy klientów laureatów ministerialnego programu GreenEvo, biorąc pod uwagę ostatnie sześć lat (edycji) projektu, to jest to ponad 131 tys. w Polsce oraz ponad 111 tys. zagranicą.

Rozwiązania polskich firm działających w ramach GreenEvo z powodzeniem funkcjonują na całym świecie. Proszę podać kilka przykładów najciekawszych polskich innowacyjnych technologii środowiskowych.

Takim przykładem jest firma Izodom 2000 Polska, która była m.in. obecna na konferencji COP22 w 2016 r. Marrakeszu i będzie obecna na konferencji COP23 w Bonn w 2017 roku oraz na, organizowanej przez Ministerstwo Środowiska w 2018 r., konferencji COP24 w Katowicach. Firma ta wybudowała m.in. pałac w Maroku, wykorzystując autorską opatentowaną energooszczędną technologię budownictwa IZODOM®. Prace nad pałacem do osiągnięcia tzw. surowego stanu zajęły ok. 30 dni.

Firma posiada liczne wdrożenia swojej technologii w Polsce (np. osiedle w Bydgoszczy) oraz za granicą (np. osiedle w Sudanie). Budowane obiekty, w zależności od opcji, potrafią być nawet 30-krotnie bardziej oszczędne energetycznie od budynków tradycyjnych.

Co godne uwagi, Firma Izodom 2000 Polska® funkcjonuje w ten sposób, że do budowy swoich budynków angażuje lokalną siłę roboczą w miejscu wdrożenia. Tego typu działanie jest dobrze postrzegane przez władze danego kraju i lokalna społeczność.

Innym przykładem jest firma ASKET® Roman Długi – Laureat pierwszej edycji programu GreenEvo. Jej technologia BIOMASSER® otrzymała również pierwsze w Europie Świadectwo Weryfikacji ETV (weryfikacji technologii środowiskowych) w ramach projektu ETV UE. Nagrodzona technologia zawiera w sobie wszystko co może być najefektywniejsze w procesie produkcji odnawialnego paliwa z lokalnej, biomasy niedrzewnej nazywanego Złotym Węglem®.

Czytaj więcej

Skomentuj