W dniach od 16 do 22 września 2011 r. setki europejskich miast i miasteczek uczestniczyć będzie w dziesiątej edycji Europejskiego Tygodnia Mobilności zapraszając swoich mieszkańców do udziału w licznych inicjatywach propagujących mobilność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczne hasło przewodnie – mobilność alternatywna – ma na celu propagowanie ekologicznych form transportu stanowiących alternatywę dla prywatnych samochodów, które nadal dominują w krajobrazie miejskim. W okresie tym lokalne władze oraz obywateli zachęca się do zwrócenia uwagi na szereg pozytywnych aspektów środków transportu innych niż samochód osobowy.

Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska, stwierdził: „Od dziesięciu lat inicjatywa Europejskiego Tygodnia Mobilności pomaga miastom tworzyć przyjazne środowisko dla obywateli. Europejski Tydzień Mobilność odniósł ogromny sukces i stał się zjawiskiem ogólnoświatowym. Tydzień Mobilności pozwala zainteresować obywateli nowymi i lepszymi sposobami przemieszczania się, sprzyjającymi idei miast jako miejsca, gdzie się przyjemnie żyje."

Nadmierne korzystanie z samochodów osobowych ma negatywny wpływ na jakość życia w naszych miastach. Hałas, zanieczyszczenie powietrza, zagęszczenie ruchu i ograniczona przestrzeń miejska to symptomy tego problemu. Z powodu ograniczonych zasobów, takich jak energia, grunty, woda i surowce, stale zwiększa się świadomość obywateli związana z koniecznością poszukiwania alternatywnych form transportu, które w mniejszym stopniu zanieczyszczają powietrze, zużywają mniej energii i pozwalają ograniczać emisję gazów cieplarnianych. Celem Europejskiego Tygodnia Mobilności 2011 jest zachęcenie Europejczyków zamieszkujących na obszarach miejskich do korzystania ze środków transportu emitujących niewielkie ilości dwutlenku węgla, na przykład z roweru, transportu zbiorowego lub też, aby chodzili pieszo.

Europejski Tydzień Mobilności jest już dziesiątą z kolei edycją tej inicjatywy. Na przestrzeni dekady Tydzień Mobilności pomagał miastom tworzyć zdrowsze i przyjemniejsze warunki życia dla mieszkańców, zachęcając ich do ograniczenia tłoku panującego na ulicach i propagując zrównoważone oraz napędzane siłą ludzkich mięśni rodzaje transportu.

Od czasu powstania inicjatywy w 2002 r. liczba miast uczestniczących w Tygodniu Mobilności stale rośnie. W Tygodniu Mobilności w 2010 r., zorganizowanym pod hasłem „Podróżuj mądrzej, żyj lepiej”, udział wzięła rekordowa liczba 2 221 jednostek władz lokalnych, które podpisały kartę Europejskiego Tygodnia Mobilności lub zarejestrowały swoje inicjatywy na stronie internetowej www.mobilityweek.eu. 2010 r. był piątym z kolei rokiem pod względem rekordowej liczby uczestników.

Uczestniczące miasta i miasteczka spełniające określone kryteria kwalifikacyjne zachęca się do udziału w konkursie o nagrody Europejskiego Tygodnia Mobilności 2011. Nagrody otrzymują miasta, w których przeprowadzono najbardziej nowatorskie kampanie pod kątem jakości imprez związanych z hasłem przewodnim i wdrożonych na stałe rozwiązań. Almada w Portugalii otrzymała nagrodę Europejskiego Tygodnia Mobilności 2010, a kolejne miejsca zajęły Murcia w Hiszpanii i Ryga na Łotwie (zob. IP/11/318).

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Tygodnia Mobilności: www.mobilityweek.eu


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj