Saria Group i Garnova Group podpisały umowę o budowie pierwszej w regionie Madrytu fabryki biodiesla, która produkować będzie rocznie 55 mln litrów paliwa z tłuszczów zwierzęcych i roślinnych. Koszt jej budowy wyniesie 20 mln euro. Dzięki fabryce powstanie w regionie bezpośrednio 50, a pośrednio dodatkowo 100 miejsc pracy. Władze tego regionu przyznały priorytet odnawialnym źródłom energii, dzięki czemu do 2012 r. produkcja energii z tych źródeł podwoi się. Obie grupy są liderami w produkcji biopaliwa w Hiszpanii i Portugalii. Do tej pory w rejonie Barcelony produkuje się ponad 35 mln litrów biodiesla rocznie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj