Jak informuje firma Nestlé, 100 proc. odpadów z należącej do niej fabryki Winiary w Kaliszu trafia do odzysku – recyklingu, kompostowania, procesu biogazowania, regeneracji, wykorzystania jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii.

W ramach inicjatywy „Zero odpadów” firma Nestlé dwa lata temu zadeklarowała, że do 2020 roku wyeliminuje przekazywanie odpadów do składowania oraz ich termicznego przekształcania w 150 swoich fabrykach w Europie. Fabryce w Kaliszu, produkującej produkty marki Winiary, jako pierwszej fabryce Nestlé w Polsce, udało się to aż o pięć lat wcześniej. Fakt nieprzekazywania odpadów do unieszkodliwiania poprzez składowanie potwierdziła niezależna europejska firma certyfikująca Bureau Veritas.

Wszystkie zakłady produkcyjne Nestlé w Polsce w celu realizacji programu „Zero odpadów” wprowadziły nowe standardy operacyjne oraz dodatkowe przeglądy urządzeń i systemów w celu eliminacji awarii, a tym samym zapobiegania powstania odpadów. Przeprowadzane są też audyty u dostawców surowców i opakowań, których celem jest weryfikacja zgodności towarów ze specyfikacją. Dzięki temu firma zapobiega generowaniu odpadów w postaci surowców o niewłaściwych parametrach. Wszelkie odpady są przekazywane przede wszystkim do odzysku w tym recyklingu, kompostowania, procesu biogazowania, regeneracji, wykorzystania jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii. W tym zakresie Nestlé współpracuje z firmami uprawnionymi do tego rodzaju działalności. Osoby zatrudnione w fabrykach przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony środowiska, by poznać i stosować w praktyce zasady gospodarowania odpadami.

Czytaj więcej