Europa pozostaje drugim co do wielkości producentem tworzyw sztucznych na świecie. Światowa produkcja w 2014 r. wyniosła 311 mln ton (łącznie termoplasty i poliuretany oraz tworzywa termoutwardzalne, kleje oraz polimery do produkcji powłok i uszczelnień), z czego w Europie wyprodukowano 59 mln ton.

Trzy czwarte europejskiego zapotrzebowania na tworzywa zgłasza pięć krajów (Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania i Hiszpania). Największe ilości – 39,5% – wykorzystuje się do produkcji opakowań, nieco ponad 20% w sektorze budowlanym i 8,6% w motoryzacji.

Dane o zagospodarowaniu odpadów tworzyw sztucznych – zawarte w polskiej edycji najnowszego raportu „Fakty o tworzywach sztucznych 2015” – wskazują na stałe zwiększanie się stopnia odzysku odpadów tworzyw sztucznych. Europejskie średnie poziomy recyklingu i odzysku energii w 2014 r. wyniosły odpowiednio 29,7% oraz 39,5%.

Jednocześnie w wielu krajach głównym sposobem postępowania z odpadami tworzyw sztucznych w dalszym ciągu pozostaje ich deponowanie na składowiskach. Dzieje się tak również w Polsce, gdzie w 2014 r. na składowiska trafiło blisko 56% odpadów tworzyw sztucznych. Tymczasem w takich krajach jak Niemcy, Szwajcaria czy Holandia składuje się zaledwie ok. 1% tego typu odpadów.

Raport „Fakty o tworzywach sztucznych 2015”, wydawany jest co roku przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope. Publikację „Fakty o tworzywach sztucznych 2015” w języku polskim można pobrać ze strony www.plasticseurope.pl

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj