1 / 4

80% udziałów w uruchomionym w zeszłym roku przez spółkę Amest Kamieńsk zakładzie przetwarzania odpadów w woj. łódzkim przejęła firma FB Serwis. Inwestor ma już na celowniku kolejne zakłady.

Spółka Amest Kamieńsk jest właścicielem i zarządzającym Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Ruszczynie (gm. Kamieńsk). Działająca tam instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych ma moc przerobową na poziomie 100 tys. ton/rok, ponadto zakład dysponuje linią do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) o mocy 20 tys. ton/rok oraz składowiskiem odpadów poprocesowych. Instalacja MBP została oddana do użytku w połowie 2015 roku i jest najnowocześniejszą instalacją tego typu w całym woj. łódzkim.

– Po przejęciu na początku 2015 r. firmy ProEko Natura w Kotlinie Kłodzkiej na Dolnym Śląsku, która również była właścicielem instalacji MBP i składowiska odpadów, zapowiadaliśmy, iż jest to początek serii przejęć, które zamierzamy przeprowadzić w celu budowy silnej pozycji FB Serwis na rynku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – mówi Artur Pielech, prezes zarządu FB Serwis. – Cieszymy się, że już w kilka miesięcy po pierwszej transakcji możemy mówić o zamknięciu kolejnej. Firma Amest Kamieńsk, położona w centralnej Polsce niedaleko strategicznego dla FB Serwis miasta Łodzi, jest elementem realizacji naszej strategii – dodaje.

Prezes Pielech zdradza też, że FB Serwis pracuje nad kolejnymi przejęciami tego typu „w różnych rejonach Polski”.

Czytaj więcej

Skomentuj