Reklama

AD1A STIHL [01.05-24.05.2024]

Tag: mbp

Łącznie artykułów: 60.

Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej. Ostatni moment na rejestrację!

Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej. Ostatni moment na rejestrację!

21.03.2024
0

Już we wtorek 26 marca 2024 w Mikołajkach rozpocznie się Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej. To wyjątkowe wydarzenie do połączenie merytorycznych prelekcji i paneli dyskusyjnych, integracji środowiska oraz wizyty studyjnej (27 marca) podczas której Uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić PGO Eko MAZURY. Rejestracja jest jeszcze otwarta - szczegóły znajdą Państwo w niniejszym artykule.

Dobre zmiany kiepskiego rozporządzenia

Dobre zmiany kiepskiego rozporządzenia

Nie opadł jeszcze kurz po burzliwych dyskusjach dotyczących projektu Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (DzU z 2023 r. poz. 56), które zostało opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji w czerwcu 2023 r., a już mamy nowy projekt zmian, który wymaga analizy i omówienia.

Od kiedy i kogo obowiązuje rozporządzenie MBP?

Od kiedy i kogo obowiązuje rozporządzenie MBP?

24 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (DzU z 2023 r. poz. 56; dalej jako: „rozporządzenie MBP”). Od chwili publikacji kontrowersje budzi kształt jego przepisów przejściowych – od kiedy należy stosować nowe wymagania w instalacjach prowadzonych na podstawie pozwoleń zintegrowanych.

Jarocin, czyli jak zmienić MBP w centrum recyklingu

Jarocin, czyli jak zmienić MBP w centrum recyklingu

18.05.2023
0

W Polsce od lat trwa proces przekształcania instalacji MBP w lokalne centra recyklingu. - Proces ten nabrał w ostatnich latach dużego przyspieszenia. I będzie trwał przez najbliższych kilkanaście lat - oceniają uczestnicy 15 konferencji „Roadshow – mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów”.

Instalacje komunalne MBP w Wielkopolsce

Instalacje komunalne MBP w Wielkopolsce

Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonuje 11 instalacji komunalnych do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (MBP), które posiadają pozwolenia zintegrowane, wydane przez marszałka województwa.

7 pytań o MBP. Oto odpowiedź MKiŚ na interpelację poselską

7 pytań o MBP. Oto odpowiedź MKiŚ na interpelację poselską

06.04.2023
0

24 stycznia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 2 lutego 2023 posłanka Monika Wielichowska skierowała do ministra klimatu i środowiska interpelację dotyczącą ww. rozporządzenia.

Alarm w instalacjach komunalnych

Alarm w instalacjach komunalnych

Poniedziałek 9 stycznia zaskoczył branżę gospodarki odpadami komunalnymi noworoczną niespodzianką. Po długim czasie procedowania minister klimatu i środowiska wydał rozporządzenie w sprawie mechaniczno--biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, które tego dnia opublikowano w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie to w dwóch turach procedowano od końca lipca 2020 roku i przewidziano dla niego tylko dwutygodniowy okres wejścia w życie. To naprawdę bardzo niewiele czasu.

7 pytań o MBP. Interpelacja poselska do MKiŚ dot. rozporządzenia

7 pytań o MBP. Interpelacja poselska do MKiŚ dot. rozporządzenia

08.02.2023
0

24 stycznia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 2 lutego 2023 posłanka Monika Wielichowska skierowała do ministra klimatu i środowiska interpelację dotyczącą ww. rozporządzenia. Jakie pytania zawiera interpelacja?

Nowe rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów już obowiązuje! [Komentarz]

Nowe rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów już obowiązuje! [Komentarz]

24.01.2023
1

24 stycznia 2023 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Już w toku prac nad projektem Rozporządzenia MBP sygnalizowano wątpliwości, czy nie doszło do przekroczenia zakresu upoważnienia ustawowego do jego wydania.

MBP przed trzema istotnymi zmianami prawnymi

MBP przed trzema istotnymi zmianami prawnymi

W ostatnim czasie uwaga wszystkich podmiotów branży odpadowej zwrócona jest w kierunku legislacyjnych działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, związanych z wdrażaniem rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), systemu kaucyjnego, a także rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych. Grad uwag, który spadł na projekty dotyczące ROP-u i systemu kaucyjnego, zmienił bieg prac resortu i spowolnił jego działania. Niemniej jednak już na tym etapie prac legislacyjnych konieczne są dyskusja i szeroka analiza skutków, jakie wiążą się z wprowadzeniem tych rozwiązań dla zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Odwrócona piramida wprowadzania sytemu ROP

Odwrócona piramida wprowadzania sytemu ROP

10.05.2022
0

Branża zaskoczona deklaracjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przepisy dotyczące systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, systemu kaucyjnego oraz zagospodarowania plastiku mają zostać wprowadzone w innej kolejności niż się spodziewano.

Rząd chce rozporządzenia w sprawie MBP

Rząd chce rozporządzenia w sprawie MBP

26.04.2022
0

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego debatowała dziś na temat wprowadzenia rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W konsultacjach wzięło udział m.in. szefostwo Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także przedstawiciele samorządu. Jak wynika z relacji tych ostatnich, rząd chce koniecznie przeforsować rozporządzenie, które z kolei zdaniem samorządowców jest niepotrzebne, kosztochłonne i w zasadzie niczemu nowemu nie służy.

Instalacje komunalne potrzebują inwestycji i modernizacji.

Instalacje komunalne potrzebują inwestycji i modernizacji. "MBP to nie przeżytek"

18.05.2021
0

Zakłady przetwarzające odpady w Polsce potrzebują miliardów złotych na modernizację i zwiększenie mocy przerobowych. - Zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów to nie przeżytek (...) Trzeba je jednak dostosowywać do współczesnych potrzeb - mówi Anna Marcinkiewicz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kurtyka: Instalacje do przetwarzania odpadów mogą skorzystać na ROP

Kurtyka: Instalacje do przetwarzania odpadów mogą skorzystać na ROP

05.05.2021
1

Gospodarka komunalna skorzysta na wprowadzeniu rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP) - zapowiada minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Z kolei pakiet odpadowy "Czystość Plus" ma przynieść nowe możliwości technologiczne przed firmami, które funkcjonują na rynku i dać "oczekiwany oddech" samorządom.

Rozporządzenia w sprawie MBP i poziomów recyklingu: „czekamy na konkrety”

Rozporządzenia w sprawie MBP i poziomów recyklingu: „czekamy na konkrety”

13.10.2020
0

W branży gospodarki odpadami znów szykują się zmiany. Mają je wprowadzić dwa nowo projektowane rozporządzenia Ministra Klimatu: w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz w sprawie sposobu obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. W związku z tym pojawiają się pytania, czy jest sens odwracania przyjętego we wcześniejszych regulacjach kierunku działań i jak te zmiany wpłyną na efektywność funkcjonowania zakładów recyklingu.

O przyszłości spalarni w Polsce podczas konferencji

O przyszłości spalarni w Polsce podczas konferencji "Paliwa z odpadów"

08.06.2020
0

W którą stronę rozwijać będzie się sektor termicznego unieszkodliwiania odpadów? A może czeka nas regres tej idei? Jakie systemy zachęt i wsparcia trzeba wdrożyć, aby skłonić inwestorów do podejmowania odważnych decyzji i jakie instalacje powinniśmy dziś budować - małe lokalne, czy może duże, wielopaliwowe – o tym będzie mowa podczas konferencji „Paliwa z odpadów”, która 23-24 czerwca odbędzie się w Olsztynie i równolegle transmitowana będzie w Internecie.

Za kulisami konferencji on-line

Za kulisami konferencji on-line

28.05.2020
0

Jak zrobić nowoczesną i interesującą konferencję on-line w Internecie? Odpowiedź można znaleźć biorąc udział w abrysowej konferencji "Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w czasie epidemii COVID-19", która drugi dzień z rzędu odbywa się w Internecie.

Circular economy, recykling i COVID-19. Rynek odpadów w dobie pandemii

Circular economy, recykling i COVID-19. Rynek odpadów w dobie pandemii

"Przedstawiciele europejskich organizacji odpadowych napisali w liście otwartym skierowanym do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i innych wysokich urzędników unijnych, aby przyjąć nowy plan działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, który byłby integralną częścią europejskiego planu wychodzenia ze skutków epidemii COVID-19" mówił w środę prezes Abrys Robert Rosa, otwierając konferencję on-line "Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w czasie epidemii COVID-19".

Jacek Ozdoba: rozpoczniemy dyskusję na temat koniecznych zmian w „pakiecie czystościowym”

Jacek Ozdoba: rozpoczniemy dyskusję na temat koniecznych zmian w „pakiecie czystościowym”

21.05.2020
3

Podczas przyszłotygodniowej konferencji „Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w czasie epidemii COVID-19” wiceminister klimatu, Jacek Ozdoba, zainicjuje dyskusję na temat założeń zmian tzw. pakiecie czystościowym, obejmującym ustawy o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Konferencja on-line już 27 - 28 maja.

css.php
Copyright © 2024