Reklama

envicon 2023 ad1a

Wymagania do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Jest projekt

Wymagania do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Jest projekt
jwo
10.08.2020, o godz. 14:19
czas czytania: około 2 minut
0

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B_ARBENA1_31.08.23-02.03.24

Celem rozporządzenia jest określenie wymagań dla procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i dla odpadów powstających w tych procesach. Wiąże się to także z realizacją wymagań unijnych.

Celem biologicznego przetwarzania frakcji ulegającej biodegradacji jest możliwie szybka ich stabilizacja. Proces powinien być tak prowadzony, aby emisja zanieczyszczeń powstająca w wyniku rozkładu frakcji organicznej – odpowiedzialnej za emisję metanu na składowiskach – była nieuciążliwa dla środowiska oraz by uzyskać nieuciążliwy zapachowo materiał – uzasadnia nowe przepisy Ministerstwo Klimatu.

– Biologiczne przetwarzanie powoduje redukcję ilości gazu cieplarnianego emitowanego ze składowisk i zanieczyszczonych odcieków. Uzyskuje się również redukcję masy i objętości przetworzonych odpadów – dodaje resort.

Rozładunek i przetwarzanie odpadów tylko w obiektach zamkniętych – nowy projekt ministerstwa

Wymagania dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych są konieczne ze względu na nową definicję instalacji komunalnej oraz odstąpienie od regionalizacji instalacji, argumentuje resort.

W rozporządzeniu zapisano m.in. następujące rozwiązania:

  • określenie definicji pojęcia “instalacja” w odniesieniu do zakładów przetwarzania odpadów;
  • obowiązek rozładunku i przetwarzania odpadów w obiektach zamkniętych;
  • doprecyzowano rodzaje odpadów klasyfikowanych jako odpady o kodzie ex 19 12 12;
  • dopuszczono możliwość wydzielenia frakcji podsitowej odpadów o wielkości do 20 mm;
  • dopuszczono możliwość powstania z odpadów poddanych mechanicznemu przetworzeniu, odpadów, które nie ulegają biologicznemu rozkładowi;
  • wprowadzono prowadzenie procesu mechanicznego przetwarzania odpadów takich jak: 20 01 – Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01), 20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji, ex 20 03 02 – Odpady z targowisk nieulegające biodegradacji oraz 15 01 – odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) przez ich doczyszczanie oraz rozsortowywanie;
  • doprecyzowano możliwości zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 powstających w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów.

Głównym celem opracowywanego projektu rozporządzenia jest określenie warunków dla przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w taki sposób, aby uzyskany stabilizat nie zawierał już odpadów ulegających biodegradacji i mógł być bezpiecznie unieszkodliwiany na składowisku odpadów – zaznacza ministerstwo.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie rozporządzenia

Kategorie:

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

envicon 2023 ad1a

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Odpady
css.php
Copyright © 2023