Dziś w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO odbył się Finał jubileuszowej, XV edycji Konkursu o Puchar Recyklingu.

W pierwszym etapie Konkursu, którego organizatorem jest redakcja „Przeglądu Komunalnego”, wpłynęły deklaracje udziału od 74 podmiotów. Suma zgłoszeń z deklaracji udziału wyniosła 241 w 9 kategoriach.

W drugim etapie uczestnicy, którzy zadeklarowali udział, zobowiązani byli do przesłania szczegółowych formularzy zgłoszenia. Wszystkie zgłoszenia były rozpatrywane podczas spotkań komisji konkursowych w poszczególnych kategoriach, w skład których wchodzili eksperci poszczególnych branży. W kategorii „Szklana Statuetka” zarejestrowano 38 zgłoszeń, w kategorii „Srebrna Puszka” – 18, w kategorii „Lider Zbiórki Tworzyw” – 39, w kategorii „Złota Bela Makulatury” – 30, w kategorii „Zielona Bateria” – 15, w „Zielonym Kontakcie” – 21, w kategorii „Edukacja Ekologiczna” – 42, w „Liderze Sortowania” – 26, w kategorii „Rekordowy Karton” – 12 zgłoszeń.

Najwięcej podmiotów biorących udział w Konkursie zgłosiło się z województwa kujawsko-pomorskiego – 11. Następnie z województw śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego – po 9 oraz mazowieckiego – 8. Konkurs objął więc swym zasięgiem niemal całą Polskę, bo aż 14 województw.

Wśród uczestników znalazły się zarówno przedsiębiorstwa związane z gospodarką odpadami, urzędy miejskie i gminne, jak i placówki oświatowe, centra edukacji ekologicznej i organizacje pozarządowe.

Obecna edycja Konkursu zyskała nowy, jeszcze szerszy wymiar w związku z „rewolucją śmieciową” zmieniającą zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

11 września br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zebrała się Kapituła Konkursu, której zadaniem było zweryfikować prace poszczególnych komisji i ostatecznie wybrać zwycięzców.

Przedstawiamy zestawienie laureatów i wyróżnionych we wszystkich kategoriach:

Puchary Recyklingu
•    Puchar Recyklingu Ministra Środowiska – Miasto Leżajsk;
•    Puchar Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”Sp. z o.o. w Kętrzynie;
•    Puchar Recyklingu Polskiej Izby Ekologii – Zakład Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej;
•    Puchar Recyklingu Związku Miast Polskich – Gospodarka Komunalna w Błażowej;

Nominacje do tytułu Tygrysa Recyklingu
•    Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
•    Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”w Kaliszu;
•    Miejski Zakład Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu;
•    Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wielkopolskim;
•    Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o., Gać/Oława.

Tygrys Recyklingu

•    Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

Szklana Statuetka
Statuetki:
•    Urząd Gminy Krokowa – w kategorii do 30 tys. mieszkańców;
•    Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie – w kategorii do 100 tys. mieszkańców;
•    Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. Ostróda – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców.
Wyróżnienia:
•    Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach;
•    Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu;
•    Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku.

Srebrna Puszka
Statuetki:
•    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie – w kategorii do 30 tys. mieszkańców;
•    Beskid Żywiec Sp. z o.o. – w kategorii do 100 tys. mieszkańców;
•    Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców.
Wyróżnienia:
•    Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie;
•    Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu;
•    Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.

Lider Zbiórki Tworzyw
Statuetki:
•    Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach – w kategorii do 30 tys. mieszkańców;
•    Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu – w kategorii do 100 tys. mieszkańców;
•    Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o., Gać/Oława – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców.
Wyróżnienia:
•    Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach;
•    Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej;
•    Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu.
•    
Wyróżnienie specjalne: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON w Warszawie

Złota Bela Makulatury
Statuetki:
•    Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Rypin" – w kategorii do 30 tys. mieszkańców;
•    Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku – w kategorii do 100 tys. mieszkańców;
•    Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. Ostróda  – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców.
Wyróżnienia:
•    Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie;
•    Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu;
•    Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON w Warszawie.

Zielona Bateria
Statuetki:
•    nie przyznano nominacji do statuetki – w kategorii do 30 tys. mieszkańców;
•    Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu – w kategorii do 100 tys. mieszkańców;
•    Miejski w Białymstoku  – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców.
Wyróżnienia:
•    Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim;
•    Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. Gać/Oława;
•    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o.o. w Kętrzynie.

Zielony Kontakt
Statuetki:
•    Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie – w kategorii do 30 tys. mieszkańców;
•    Stare Miasto – Park" Sp. z o.o. Leżajsk – w kategorii do 100 tys. mieszkańców;
•    Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu  – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców.
Wyróżnienia:
•    Szkoła Podstawowa w Hejdyku.

Lider Sortowania
Statuetki:
•    nie przyznano nominacji do statuetki – w kategorii do 30 tys. mieszkańców;
•    Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku – w kategorii do 100 tys. mieszkańców;
•    Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej  – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców.
Wyróżnienia:
•    Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu;
•    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku;
•    Beskid Żywiec Sp. z o.o.

Edukacja Ekologiczna
Dyplomy „Mistrza Edukacji Ekologicznej”:
•    Szkoła Podstawowa w Parczewie – w kategorii do 30 tys. mieszkańców;
•    Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu – w kategorii do 100 tys. mieszkańców;
•    Zakład Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców.
Wyróżnienia:
•    Kształcenia Specjalnego nr 1 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wielkopolskim;
•    Szkoła Podstawowa w Hejdyku;
•    Gmina Wrocław.

Rekordowy Karton
Statuetki:
•    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. – w kategorii do 30 tys. mieszkańców;
•    Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku – w kategorii do 100 tys. mieszkańców;
•    Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej  – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców.
Wyróżnienia:
•    Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Rypin";
•    Beskid Żywiec Sp. z o.o.;
•    Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu.

Nagrody WFOŚiGW w Poznaniu

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” w Ostrowie Wielkopolskim – 6 tys. zł
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie – 5 tys. zł
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie – 5 tys. zł
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – 5 tys. zł
Związek Międzygminny „Obra” w Wolsztynie – 3 tys. zł
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu – 3 tys. zł
Szkoła Podstawowa im. Wacława Popiela w Mościskach – 6 tys. zł
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu – 6 tys. zł
Szkoła Podstawowa w Parczewie – 6 tys. zł

Nagrody WFOŚiGW w Zielonej Górze

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. – 8 tys. zł
Spółka Komunalna Sp. z o.o  Wschowa – 8 tys. zł
Celowy Związek Gmin CZG-12 w Sulęcinie – 8 tys. zł
Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wlkp. – 6 tys. zł

10 tys. worków do segregacji od firmy Starpack
•    Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu

5 tys. zł od Fundacji PlasticEurope
•    Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON w Warszawie

Uczestnicy XV edycji ogółem zebrali selektywnie ponad 157 tys. ton odpadów, w tym 39,8 tys. ton szkła, 288 ton puszek aluminiowych, 30,2 tys. ton tworzyw sztucznych, 23 tys. ton makulatury, 60,5 ton baterii, 1,3 tys. ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 420 ton opakowań po płynnej żywności. Zgłoszone do Konkursu sortownie wydzieliły 106,5 tys. ton surowców wtórnych, które przekazano do recyklingu, a nie trafiły na wysypisko. Zasięg programów edukacyjnych zgłoszonych tylko w kategorii „Edukacja Ekologiczna” objął cały kraj, a suma zgłoszonych budżetów programów edukacyjnych wyniosła ponad 3 mln zł. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj