Dąbrowa Górnicza, Lublin, Kraków, Zabrze, powiat Nowy Targ i gmina wiejska Tarnowo Podgórne to finaliści konkursu SLZ Samorząd jako pracodawca, których 8 września wyłoniła komisja konkursowa.

Posiedzenie komisji konkursowej „Samorządowy Lider Zarządzania 2020: samorząd jako pracodawca – dialog społeczny dla godnej pracy”, odbyło się on-line 8 września br. Celem tego spotkania była ocena wniosków nadesłanych na konkurs Związku Miast Polskich, realizowany w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów”.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Anna Chełminiak – reprezentująca lidera projektu, Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”
  • Grzegorz Kubalski – reprezentujący Związek Powiatów Polskich
  • Bernard Sabura – reprezentujący Związek Gmin Wiejskich RP
  • Anna Grochowina – reprezentująca miasto Dzierżoniów, laureata poprzedniej edycji konkursu
  • Małgorzata Ornoch-Tabędzka – ekspert projektu w Związku Miast Polskich
  • Marek Wójcik – ekspert projektu w Związku Miast Polskich
  • Hanna Leki – koordynator projektu w Związku Miast Polskich

Do konkursu zgłoszono 10 wniosków. Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną. Każdy z jurorów ocenił poszczególne wnioski na specjalnie przygotowanej karcie oceny wniosku. Podczas posiedzenia komisji konkursowej omówiono wyniki ostatecznej oceny zebrane w formularzu zbiorczym.

Po zsumowaniu ocen jurorów oraz dyskusji, w której członkowie komisji uzasadnili swoją punktację, wyłoniono sześć samorządów, które zostały zakwalifikowane do finału konkursu: Dąbrowa Górnicza, Lublin, Kraków, Zabrze, Powiat Nowy Targ i gmina wiejska Tarnowo Podgórne.

Różnice punktów pomiędzy samorządami, które znalazły się w finale są niewielkie. Ponieważ, zgodnie z regulaminem konkursu, to sami finaliści, w czasie konferencji podsumowującej zaprezentują swoje dobre praktyki i wyłonią spośród siebie zwycięzców, dlatego nie chcąc sugerować oceny, na tym etapie, jurorzy nie ujawniają swojej punktacji.
Oceniający docenili wolę uczestnictwa i czas poświęcony na wypełnienie wniosków konkursowych w trudnym czasie pandemii oraz wyborów prezydenckich, w które zaangażowane były samorządy. Podziękowali za udział w konkursie wszystkim uczestnikom zapraszając ich na konferencję podsumowującą konkurs, która odbędzie się 23 września br. na platformie Zoom. Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem linku do formularza.

Do tych, którzy nie zakwalifikowali się do finału, zostanie skierowane zaproszenie do opisania swoich praktyk, które zostaną umieszczone w bazie na stronie: dobrepraktyki.pl

 

Czytaj więcej

Skomentuj