W Radomiu rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania części Placu Konstytucji 3. Maja i fontann. Konkurs wygrała firma architektoniczna z Wrocławia Architects & Co. Andrzej Chrzanowski z Wrocławia.

Sąd Konkursowy oddalił protest złożony przez dwóch uczestników konkursu i utrzymał swój wyrok w mocy.

– Chcemy, aby ta część naszego miasta miała charakter salonu wypoczynkowego i taki charakter temu miejscu nadała w przygotowanej przez siebie koncepcji wrocławska firma – powiedział prezydent Andrzej Kosztowniak.

– Ten projekt spełnił warunki konkursu. Wybraliśmy go za odważną, jednorodną kompozycję przestrzenną, umiejętne zróżnicowanie wysokości terenu, szerokie otwarcie dziedzińca szkoły plastycznej. Autorzy tej pracy w bardzo ciekawy sposób zaprojektowali fontanny – można powiedzieć, że będą dwie. Jedna tryskająca – druga to powiększająca się niecka z wodą. W lecie będzie na pewno atrakcją dla dzieci – mówi Stanisław Bochyński – przewodniczący Sądu Konkursowego. Ponadto będzie to plac całoroczny  funkcjonujący latem i zimą.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości  6 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamówienia publicznego na roboty budowlane. Planowany koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej na podstawie pracy konkursowej to 150.000 złotych brutto.

Drugą nagrodę – 5 tys. zł oraz uprawnienie do zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie uczestnika, który otrzymał I. nagrodę, zawarcie z nim umowy na wykonanie zamówienia stało się niemożliwe, przyznane zostało dla Studia Architektonicznego Wojciecha Gęsiaka z Radomia.
 
Nagroda trzecia – 3 tys. zł z analogicznymi uprawnieniami przypadła Gabinetowi Projektowemu Tomasza Lichoty z Wrocławia.

Oprócz nagród, sąd konkursowy przyznał dwa równorzędne wyróżnienia po 2 tys. zł  dla  Pracowni Architektury Opaliński z Krakowa oraz Pracowni Studiów Architektonicznych i Planowania Przestrzennego Ata z Elbląga.

Planowany koszt realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie może przekroczyć kwoty 3 mln złotych brutto.

Zainteresowanie architektów z całej Polski było spore: do Wydziału Architektury wpłynęło aż 17 prac. Przypomnijmy, że w poprzednio ogłoszonym konkursie wpłynęły tylko dwie koncepcje. Żadna nie spełniła oczekiwań i konkurs trzeba było powtórzyć.

źródło: radom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj