W ramach poznańskich targów POLEKO w pawilonie 7A na terenie Salonu Czystej Energii już po raz czternasty wystartowało zorganizowane przez redakcję miesięcznika Czysta Energia we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Forum Czystej Energi (14-16 października)i.

Forum to trzy dniowa konferencja  mająca charakter masowej edukacji dostępnej dla każdego zwiedzającego targi. Zasadniczym tematem Forum jest energetyka odnawialna, przeżywająca w ostatnich latach wzloty i upadki, spowodowane brakiem  ustawy   regulującej tę branżę.  Przedstawiciele Ministerstwa  Gospodarki przedstawią najaktualniejsze sprawy związane z ustawa o OZE a przedstawiciele  instytucji finansowych  możliwości finansowania branży. Nie zabraknie też dobrych przykładów  inwestycji OZE z innych krajów oraz innowacji  z krajowego rynku OZE.

Prace nad ustawa  trwają już ponad trzy  lata i być może zakończa się sukcesem jeszcze w tym roku. Branża jest obecnie na poważnym rozdrożu, wiele firm zawiesiło swoja działalność ale jest tez ruch w druga stronę, firmy  mające ofertę  np. związaną z ochrona środowiska, czy mające ofertę dla rolnictwa poszerzają swoja działalność  o mająca przyszłość  energetykę odnawialną, która doskonale wpisuje się w obecnie promowaną gospodarkę niskoemisyjną oraz   realizację polityki klimatycznej. W ostatnich  kliku latach nastąpił dość znaczny wzrost zainstalowanych mocy  pochodzących z energii odnawialnej ale stało się to głównie  dzięki przyjaznym programom  wsparcia z środków NFOŚiGW oraz WFOŚi GW. Obecnie mamy  5878 MW zainstalowanej mocy pochodzącej z OZE.   Wiele jest jeszcze do zrobienia,  aby zrealizować wyznaczony przez UE  cel 15 % udziału  energii z OZE w  zużyciu energii brutto.

Od trzech lat formuła Forum została poszerzona o  edukację z zakresie   poszukiwań i wydobycia gazu z łupków. Tematyka drugiego dnia Forum będzie dotyczyła  społeczno- ekonomicznych aspektów wydobycia gazu z łupków.  W tym temacie również potrzebna jest szeroka edukacja, której podjęli się organizatorzy Forum. Gaz z łupków może być dobrym sprzymierzeńcem rozwoju  rozproszonej energetyki odnawialnej. 

Program Forum – do pobrania


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj