Reklama

AD1A FITE 2024 [09.07-21.08.24]

Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej w Lublinie. Wyzwania branży

Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej w Lublinie. Wyzwania branży
E. M.
25.06.2024, o godz. 12:56
czas czytania: około 4 minut
0

25 czerwca 2024 r. w Lublinie odbyło się Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej, gromadząc czołowych ekspertów i praktyków z branży komunalnej. Wydarzenie stanowiło platformę do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań oraz wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami komunalnymi.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD 1B DZIAŁKA ecoworki.pl WOOD RECYCLING

 – Troska o środowisko naturalne jest fundamentem działań naszej Grupy. Wierzymy, że nasze codzienne działania mają wpływ na stan planety i to, co zostawimy przyszłym pokoleniom – powiedział Marcin Benbenek, Prezes Grupy KOM-EKO, współorganizator Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej w Lublinie. Dokonał uroczystego otwarcia spotkania, podkreślając misję, osiągnięcia i strategiczne cele firmy w zakresie zagospodarowania odpadów i zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój i szeroki zakres działalności

Grupa KOM-EKO działa w myśl gospodarki obiegu zamkniętego, nieustannie dążąc do minimalizowania swojego wpływu na środowisko naturalne i klimat. – W 2022 roku przyjęliśmy strategię ESG i wydaliśmy pierwszy Raport ESG Grupy KOM-EKO za rok 2021. W 2023 roku zostaliśmy wyróżnieni przez redakcję “Rzeczpospolita” w kategorii “Debiut w zarządzaniu ESG” – dodał Benbenek.

Grupa KOM-EKO może pochwalić się imponującymi wynikami w przetwarzaniu odpadów:
– W 2023 r. zebrano 470 935 ton odpadów, z których 418 761 ton zostało poddanych recyklingowi i odzyskowi w instalacjach Grupy, co stanowi 91% wszystkich zebranych odpadów – podkreślił Benbenek.

Grupa KOM-EKO prowadzi szeroki zakres działalności. To – usługi odbioru odpadów na terenie Lublina i okolic, instalacje do odzysku i recyklingu odpadów, produkcja kompostu dla rolnictwa ekologicznego oraz działania edukacyjne – wyliczał Benbenek.

Zarządzanie odpadami komunalnymi

Krzysztof Lisiecki, Wiceprezes Zarządu SIGMA S.A., zaprezentował nowoczesne technologie przetwarzania odpadów komunalnych, na przykładzie Instalacji do Segregacji Odpadów Zbieranych Selektywnie w firmie Ekopak. Jego wypowiedź ukazała innowacyjne podejście do segregacji i recyklingu odpadów, która przyczynia się do ochrony środowiska i zwiększenia efektywności procesów.

– Zarządzanie odpadami komunalnymi to jedno z kluczowych wyzwań współczesnych miast i gmin. Rosnąca ilość odpadów oraz konieczność ich efektywnego przetwarzania wymuszają zastosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań – powiedział Krzysztof Lisiecki. W odniesieniu do Instalacji do Segregacji Odpadów Zbieranych Selektywnie w firmie Ekopak przynosi szereg korzyści:

1. Wysoka skuteczność segregacji
2. Oszczędność czasu i zasobów
3. Zrównoważony rozwój
4. Wysoka jakość surowców wtórnych

– Dzięki zaawansowanym systemom sortowania, separacji i przetwarzania, firma osiąga wysoką efektywność, wspiera zrównoważony rozwój oraz przyczynia się do ochrony środowiska. Inwestycje w takie technologie są niezbędne, aby sprostać wyzwaniom związanym z gospodarką odpadami w przyszłości – dodał na koniec swojego wystąpienia Wiceprezes Zarządu.

Regulacja taryf wodno–kanalizacyjnych

Mirosław Krzyszczak z kancelarii Krzyszczak Legal przedstawił wpływ regulatora na politykę taryfową w branży wodno-kanalizacyjnej w regionie oraz konsekwencje dla przedsiębiorstw. Podkreślił jak ważne jest odpowiednie dostosowanie taryf do realiów rynkowych oraz konieczność transparentności i współpracy z regulatorami.

– Regulacja taryf wodno-kanalizacyjnych odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polityki cenowej przedsiębiorstw świadczących usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Przepisy prawne oraz decyzje organów regulacyjnych wpływają bezpośrednio na koszty i dochody tych przedsiębiorstw, co ma znaczące konsekwencje zarówno dla firm, jak i dla odbiorców ich usług – zaznaczył Mirosław Krzyszczak.

– Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mogą wybierać między różnymi strukturami taryf, w zależności od rodzaju usług świadczonych i grup odbiorców. Istnieją taryfy jednolite, które zawierają jednolite ceny usług dla wszystkich grup odbiorców oraz taryfy niejednolite, które różnicują ceny w zależności od grup odbiorców. Ponadto przedsiębiorstwa mogą stosować taryfy jednoczłonowe lub wieloczłonowe, które różnią się sposobem naliczania opłat – wyjaśnił Krzyszczak.

Działania regulatora mają istotne konsekwencje dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Regulacja cen wpływa na ich dochody, a także na możliwość realizacji inwestycji i modernizacji infrastruktury. Z jednej strony regulator dba o to, aby ceny były uzasadnione ekonomicznie, z drugiej zaś musi zapewnić, że przedsiębiorstwa mają wystarczające środki na utrzymanie i rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej.

 

Szanse i wyzwania branży komunalnej 

Podczas konferencji odbył się także panel dyskusyjny poświęcony szansom i barierom rozwojowym przedsiębiorstw komunalnych w regionie. Moderatorem był Tomasz Szymkowiak, dyrektor ds. wydawnictw ABRYS. Do udziału zaproszono: Marcina Benbenka, Krzysztofa Wójtowicza oraz Marcina Chełkowskiego, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat wyzwań i perspektyw stojących przed przedsiębiorstwami komunalnymi.

W trakcie panelu omówiono kluczowe trendy, które będą wpływać na rozwój przedsiębiorstw komunalnych. Uczestnicy zwrócili uwagę na zmieniające się warunki demograficzne, rosnące oczekiwania społeczne oraz dynamicznie rozwijającą się technologię. Aspekty ekonomiczne i regulacyjne również mają kluczowe znaczenie. Przedsiębiorstwa muszą dostosować się do zmian klimatycznych, starzejącej się infrastruktury, a także do wymogów transformacji cyfrowej czy rosnących oczekiwań społecznych.

Podczas debaty wysnuto teorię, że przedsiębiorstwa komunalne często napotykają na bariery regulacyjne i finansowe, które utrudniają dostęp do kapitału niezbędnego do inwestycji. Przepisy prawne i regulacje często są zbyt skomplikowane i czasochłonne, co hamuje rozwój i innowacje.

Uczestnicy panelu zgodzili się, że modernizacja infrastruktury, rozwój technologiczny oraz ochrona środowiska są kluczowymi obszarami, które wymagają inwestycji. Szczególnie istotne jest wdrażanie nowoczesnych technologii, które mogą poprawić efektywność i jakość usług komunalnych.

Potrzebne zmiany w polityce i regulacjach

Aby wspierać rozwój przedsiębiorstw komunalnych, konieczne są zmiany w polityce i regulacjach. Paneliści postulowali usprawnienie procedur, stymulowanie innowacji oraz tworzenie bardziej przyjaznego środowiska dla inwestycji. Wskazali również na potrzebę większej współpracy między władzami lokalnymi a przedsiębiorstwami komunalnymi.

– Bez wsparcia państwa Instalacje Termicznego Przetwarzania Odpadów (ITPO) nie powstaną. Brakuje także regulacji prawnych, które umożliwiałyby współpracę miedzy przedsiębiorstwami – powiedział Marcin Benbenek.

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2024