Reklama

ekotechnika ad1 [15.09-20.10.23]

Tag: wodociągi i kanalazacja

Łącznie artykułów: 3.

Energetyczna przewaga przyszłością sektora oczyszczania ścieków

Energetyczna przewaga przyszłością sektora oczyszczania ścieków

Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) światowy sektor wodny zużywa ok. 120 mln t ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe) rocznie, co stanowi niemal równowartość całkowitego zużycia energii w Australii1. Bez podjęcia działań globalne zużycie energii związane z wodą wzrośnie o 50% do 2030 r.2, aby pokryć te potrzeby. Świat potrzebuje coraz więcej usług wodnych przy jednoczesnym obniżeniu emisji dwutlenku węgla. Musi sprostać rosnącemu popytowi na wodę bez zwiększania zapotrzebowania na energię.

Dyrektywa wodna 2020/2184 a przedsiębiorstwa wodociągowe

Dyrektywa wodna 2020/2184 a przedsiębiorstwa wodociągowe

Nowa dyrektywa 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi1, przekształcająca tę z 1998 r., została opublikowana 23 grudnia 2020 r. Dyrektywa wychodzi poza zakres jakości wody, na której opierała się jej poprzedniczka. Poza kontrolą jakości staje się narzędziem poprawy dostępu mieszkańców Europy do bezpiecznej wody.

css.php
Copyright © 2023