1 / 3

Plac Rynku Miejskiego i Kanał Kopernika we Fromborku do końca lipca zmienią swoje oblicze. Rewitalizacja tych przestrzeni ruszyła w kwietniu tego roku.

W ramach prac płyta Rynku zostanie wyłożona kostką granitową, a jej granice wyznaczą chodniki z płyt granitowych. W nawierzchni placu zaprojektowano koliste pasy z ciemniejszej kostki, symbolizujące Układ Słoneczny. Na tak wkomponowanych orbitach pojawią się łukowe siedziska przywodzące na myśl planety, a na jednym z nich – jak nietrudno zgadnąć –trzecim, licząc od centrum – „usiądzie” odlany z brązu Mikołaj Kopernik patrzący w kierunku Wzgórza Katedralnego.

Oprócz tego, w centralnej części Rynku pojawi się odrestaurowana zabytkowa pompa, a w jej sąsiedztwie stanie nowa fontanna z podświetlanymi strumieniami wody tryskającymi bezpośrednio z posadzki placu. Przestrzeń zyska nowe elementy małej architektury: lampy, ławki i kosze na odpady. Wzdłuż ścian budynków pojawią się szpalery nowych drzew, podświetlanych po zmroku lampami wbudowanymi w posadzkę Rynku. Teren Rynku zostanie objęty monitoringiem wizyjnym zapewniającym pełną widoczność nawet w całkowitej ciemności. Mieszkańcy będą mieli również okazję skorzystać z sieci bezprzewodowego Internetu.

Do tej pory na placu Rynku wycięto drzewa, obecnie rozbierana jest stara nawierzchnia, a niebawem rozpocznie się na niej układanie docelowej nawierzchni oraz zostaną wykonane nowe nasadzenia drzew. Z uwagi na duże zainteresowanie opinii publicznej efektem końcowym zagospodarowania płyty Rynku, Urząd Miasta udostępnił wizualizację zrewitalizowanego przestrzeni opracowaną przez firmę EURO-PROJEKT Grzegorz Latecki z Elbląga.

Z kolei przy Kanale Kopernika wymieniono już nawierzchnię ciągów pieszych wraz ze schodami po jednej stronie od wieży wodnej. W dalszym etapie będą prowadzone prace związane z remontem ścian i dna Kanału, ciągów pieszych po drugiej stronie Kanału a przyległy teren zieleni zostanie uporządkowany.

Wykonawcą robót jest Zakład Usług Budowlanych „MYTYCH” z Elbląga. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku” dofinansowanego przez UE.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj