Zarząd Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Gdańsk otrzyma na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz modernizację infrastruktury ponad 164 miliony złotych. Dofinansowanie to stanowi aż 56% całego budżetu przeznaczonego na realizację projektu (293 mln PLN).

Część inwestycji została już wykonana  – GIWK przeznaczył na ten cel około 70 milionów złotych – koszty te zostaną odpowiednio zrefundowane. Wykonano m.in. przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jelitkowskiej oraz budowę sieci zaopatrującej w wodę mieszkańców  ul. Zagroble.

Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się jedna z największych inwestycji GPWŚ II. Jej efektem będzie powstanie sieci wodociągowej, która pozwoli zaopatrywać mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej z ujęcia głębinowego Lipce. W ten sposób około 3500 mieszkańców z tych części Gdańska uzyska dostęp do dobrej jakości wody z wodociągu centralnego. Na lata 2012-2015 przewidziana została budowa kolektora sanitarnego dla Młodego Miasta. Około trzech tysięcy mieszkańców dzielnic: Smęgorzyno, Maćkowy, Osowa otrzyma możliwość korzystania z nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj