W Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku oddano do użytku podczyszczalnię odcieków. Dzięki niej do wód powierzchniowych nie przedostaną się żadne odcieki zawierające zanieczyszczenia z hałdy odpadów, zarówno tej ultranowoczesnej, oddanej do użytku w styczniu tego roku, jak i tej starej, która obecnie jest rekultywowana.

Zespół obiektów wchodzących w skład podczyszczalni, służy odbiorowi i podczyszczeniu ścieków dopływających z przepompowni odcieków ze składowiska oraz ścieków technologicznych, jak również przekazaniu ścieków bytowych do przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

Głównym elementem segmentu, jest instalacja odwróconej osmozy. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji zawartych w ściekach. System odbioru ścieków i odcieków pozwala również na zawrócenie niezbędnej ich ilości na kwatery składowe, w celu nawilżenia złoża odpadów, które jedynie przy odpowiednim stopniu wilgotności wytwarza biogaz wykorzystywany energetycznie. Elementem wyróżniającym pracę segmentu podczyszczania ścieków i odcieków jest automatyczne sterowanie procesami technologicznymi.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj