Gdańsk bierze udział w projekcie, który ma na celu wprowadzanie oszczędnego oświetlenia w przestrzeni publicznej.

Projekt „Zwiększenie Oszczędności Energii poprzez przejście na oświetlenie LED w przestrzeni publicznej" realizowany jest dzięki wsparciu z programu współpracy transgranicznej „Południowy Bałtyk". Skupia 11 partnerów, m.in. ze Szwecji, Niemiec, Litwy i Polski, liderem jest miasto Kalmar. Głównym jego celem jest propagowanie zastosowania technologii LED w miastach w celu zmniejszenia zużycia energii poprzez wymianę najlepszych praktyk, seminaria, szkolenia oraz działania pilotażowe. Nowopowstała Akademia ma się stać platformą dyskusyjną pomiędzy producentami, uniwersytetami, miastami oraz organizacjami zaangażowanymi w prace w sektorze LED.

W ramach projektu przedstawiciele Miasta oraz producenci sprzętu oświetleniowego uczestniczą w seminariach wymiany Know-How, podczas których opracowywane są wytyczne w zakresie planowania i budowania energooszczędnych i długotrwałych urządzeń oświetleniowych w przestrzeni publicznej.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj