Inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna, która umożliwi rozwój terenów wokół Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Gdańsk-Klukowo i zapewni niezbędną infrastrukturę mieszkańcom Bysewa, Rębiechowa, Klukowa oraz Olszynki, została zakończona.

W ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego zbudowana została kanalizacja sanitarna na osiedlach Bysewo, Rębiechowo i Klukowo oraz kanalizacja sanitarna i sieci wodociągowe w dzielnicy Olszynka. Dodatkowo wybudowana została czterokilometrowa magistrala wodociągowa łącząca m.in. sieć na Olszynce z modernizowanym właśnie, w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego, ujęciem wody Lipce.

W efekcie przeprowadzonej inwestycji: ponad 2 200 mieszkańców uzyska dostęp do kanalizacji sanitarnej, a 1 200 mieszkańców do sieci wodociągowej, wyeliminowane zostaną także zagrożenia zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych na skutek przenikania ścieków z nieszczelnych zbiorników do gruntu.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, realizowane była przez ponad 3 lata. A koszt jego realizacji to ponad 15 milionów EUR netto.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj